9. MEĐUNARODNA KONFERENCIJA NA JAHORINI 16.04.2009

CILJ STRUČNOG SKUPA:
• U okviru vodovodnih sistema posebno će se
razmatrati:
– Problematika kvaliteta vode, odnosno:
• stanje kvaliteta vode za piće u vodovodnim sistemima u Srbiji
i Republici Srpskoj,
• kvalitet vode sa posebnim osvrtom na dezinfekciju vode za
piće u svetu i kod nas, na pravnu regulativu, na kontrolu vode
za piće,
• iskustva i praksa u primeni savremenih tehnologija prečišćavanja
vode za piće i dr.
– Modeliranje vodovodnih sistema, odnosno:
• savremeni modeli i sistemi upravljanja u vodovodnim
sistemima
– Problematika gubitaka vode u vodovodnim sistemima,
odnosno:
• merni uredjaji i oprema za otkrivanje gubitaka vode,
• potreban materijal, cevni materijal, armature i dr. u funkciji
smanjenja gubitaka vode u vodovodnim sistemima.
• U okviru kanalizacionih sistema posebno će se razmotriti:
- metode upravljanja kanalizacionim sistemima,
- studije, projekti i izgradnja kanalizacionih objekata,
- savremena tehnologija odvodjenja i prečišćavanja otpadnih
voda.
Za vreme savetovanja organizuje se prigodna izložba
proizvodjača opreme i pribora iz oblasti vodovodnih i
kanalizacionih sistema: za merenje protoka i gubitaka vode,
kontrolu kvaliteta vode, dezinfekciju vode, racionalnu potrošnju
vode (regulatori, regulaciona oprema, armature i dr.), cevni materijal
i drugi materijali za vodovodne i kanalizacione sisteme,
kao i oprema za prečišćavanje otpadnih voda.
Način rada stručnog skupa:
• Stručni skup radi u plenumu. Izlaganje referata od strane
autora traje do 10 minuta.
• Generalni pokrovitelj i generalni sponzori Savetovanja
imaju pravo na prezentaciju svojih proizvoda do 20 minuta,
glavni sponzori do 15 minuta, ostali sponzori do 5
minuta.
Prateća tehnika
· Učesnicima stručnog skupa na raspolaganju je: grafoskop
i video-bim.
ORGANIZACIONI ODBOR
1. Vladimir Taušanović,
JKP BVK,
2. Milan Mazalica,
Vodovod Banja Luka
3. Damir Cesar,
MIV – Varaždin,
4. Enver Sinanović,
HTC,
5. Predstavnik grada Istočno Sarajevo,
6. Predrag Bogdanović,
Udruženje za tehnologiju vode,
7. Jovo Tadić,
Poslovno udruženje vodovoda Republike
Srpske,
8. Mitar Odović,
Vodovod Sokolac,
9. Branislav Ljumović,
Privredna komora Srbije,
10. Branislav Kujundžić,
Udruženje za tehnologiju vode,
11. Mihail Golicin,
JKP BVK
12. Franjo Špirić,
Weltplast,
13. Zoran Sorajić,
Vodovod Trebinje.
IZVRŠNI I REDAKCIONI ODBOR:
1. Slavomir Popović,
2. Vlado Reljić,
3. Jovo Tadić,
4. Branislav Kujundžić,
5. Tomislav Slavković.
"VODOVODNI I KANALIZACIONI SISTEMI"
JAHORINA, 28-30.05.2009.
PROGRAM SAVETOVANJA
Prvi dan, četvrtak, 28.05.2009.
930 - 1000 Otvaranje izložbe proizvođača opreme
1000 - 1030 Otvaranje konferencije:
- Umetnički program (10 min.);
- Pozdravne reči (20 min.);
1030 - 1200 Radni deo konferencije: KVALITET VODE ZA PIĆE1
Moderatori: prof. dr Dragan Povrenović
prof. dr Božo Dalmacija
1. Kvalitet vode za piće u sistemima vodovoda u Srbiji; Tanja Knežević,
Dejan Živadinović, Dragana Jovanović, Snežana Dejanović;
2. Kvalitet vode za piće u Republici Srpskoj; Slobodan Čubrilo, Nedeljko
Sudar, Jelena Vučanović;
3. Smernice za zdravstveno bezbednu vodu za piće, Božo Dalmacija,
Jasmina Agbaba, Mile Klašnja, Milena Bečelić;
4. Ispitivanje efekata primene razlicitih koagulacionih sredstava u
tretmanu vode za piće na sadržaj arsena u vodi, Jasmina Agbaba,
Božo Dalmacija, Aleksandra Tubić, Elvira Karlović, Marijana Kragulj,
Milena Dalmacija;
5. Uticaj razlicitih oksidacionih predtretmana na uklanjanje prirodnih
organskih materija iz podzemne vode u kombinovanom procesu
koagulacije sa koagulantima na bazi aluminijuma i gvožda,
Aleksandra Tubić, Jasmina Agbaba, Božo Dalmacija, Živojin Durin,
Srđan Rončević, Ivana Pušić;
6. Uticaji klimatskih promjena na vodne resurse, Veljko Đukić;
7. Kvalitet vode rijeka i prirodnih jezera na Zelengori u Republici Srpskoj
na osnovu analize faune dna, 2008. godina, Predrag Mitrović,
Irena Zarić,
8. Analiza kvaliteta vode prirodnih jezera na Zelengori i akumulacije
Bobac na osnovu faune dna i na osnovu sastava i brojnosti fitoizoplanktona,
istraživanje za 2008. godinu; Predrag Mitrović, Irena
Zarić;
9. Monitoring parametara i procesa prerade vode za piće, Predrag
Uskoković, Miroslav Petrović;
10. Negativan uticaj turizma na izvorišta vode za piće Jahorine, Slavko
Kujundžić;
11. Planzaštitevodananivou Bitt-a, Nebojša Budović
1200 - 1230 Pauza
1230 - 1315 Prezentacija proizvođača opreme
1315 - 1430 Nastavak izlaganja stručnih radova
1. Vreme za izlaganje radova je do 10 minuta!
12. Karakteristike flaširanih voda sa područja Srbije, Milka Vidović,
D.Nikolić, J.Krstić, I.Trajković;
13. Odredivanje anjona u vodi metodom jonske hromatografije, Dragana
Dokić;
14. Vrednovanje efekata adsorpcije pri uklanjanju organskih materija
na anjonskim jonoizmenjivačkim smolama, Milka Vidović, B. Milovanović,
J. Krstić, I. Tomić;
15. Inovacije za budućnost sa tradicionalnim korenima: aktivni ugalj -
uvek aktuelan i pouzdan izbor, Biljana Taušanović (CWG Balkan);
16. Pravilnik o zaštitnim zonama izvorišta - primer iz prakse; Zvonko
Platiša;
17. Savremena oprema za ispitivanje kvaliteta vode; Marina Mandić;
18. Razvoj sistema za monitoring kvaliteta vode, Dunav-Tisa-Dunav,
Nebojša Stojanović, Dušan Prodanović;
19. Izgradnja rezervoara "Topčiderska zvezda", Stojana Zlatković.
1430 - 1500 Pitanja, odgovori, diskusija
1500 - 1600 Ručak
1700 - 2000 Poseta Sarajevu (autobus Udruženja)
- turistička poseta
1730 - 1930 Okrugli sto: Lokalni vodovodi i kvalitet
vode - postojeće stanje i predlog mera
Moderatori: Jovo Tadić, Branislav Kujundžić
Uvodni deo: dr Vesna Slepčević (GZJZ)
2000 Večera
Drugi dan, petak, 29.05.2009.
900 - 1115 MODELIRANJE VODOVODNIH SISTEMA I
SMANJENJE GUBITAKA VODE1
Moderatori: prof. dr Marko Ivetić,
prof. dr Slobodan Petković
1. Aktivna kontrola gubitaka vode i utroška energije u vodovodnim
mrežama, Dušan Kostić, Marko Ivetić;
2. Monitoring i upravljanje sistemom regionalnog vodovoda u redovnim
i vanrednim uslovima, Ivan Far, Marko Ivetić;
3. Katodna zaštita armirano-betonskih konstrukcija na objektima
vodovoda i kanalizacije, Časlav Lačnjevac, Miroslav Krstić;
4. Razvojni proces oragnizacinih celina na održavanje vodovodne
mreže u JKP BVK, Bobušić, Radović, Krstić, Menzalin;
5. Procedura ažuriranja baze podataka vodovodne mreže (program
"EDAMS") u digitalnom obliku u sektoru distribucije vode - JKP
BVK, Bobušić, Krstić, Zarić, Ducić, Menzalin;
6. Uticaj viskokonaponske mreže na čelične cevovode, Časlva Lačnjevac,
Rade Obradović, Miroljub Krstić;
7. Unapređenje rada sektora za održavanje mreža (u Beogradu i Nišu),
Goran Jovanović, Dušan Tomić, Maja Medenica;
1. Vreme za izlaganje radova je do 10 minuta!
8. Upravljanje elementima mreze u 4 najveća vodovoda u Srbiji-rezultati
trogodisnjeg rada, Goran Jovanović, Dušan Tomić, Maja Medenica
(Fideco);
9. Stohastički model za generisanje potrošnje sa nivoa sanitarnog
pribora, kućni vodomeri i kontrola gubitaka, Željko Ostojić, Stevo
Savić, Dušan Prodanović;
10. Praćenje gubitaka vode po IWA metodi u Sarajevskom vodovodu,
Belma Mujačić;
11. Studija opravdanosti unapređenja kvaliteta merenja i fakturisanja
vode, Stevo Savić;
12. Detekcija deformacije cijevi - laserprofiler, Jagoda Pilko, Josip Rukavina;
13. EHTING u saradnjisa OMNIDATA i PROTOK (30 minuta):
• Kako smanjiti gubitke vode u preduzećima ViK?
• Povećanje efikasnosti poslovanja u preduzeću ViK;
• Primena savremene metodologije (softwera) čitanja,
fakturisanja i praćenja naplate vode;
• Uvođenje i vođenje neophodne baze podataka potrošača
sa aspekta boljeg održavanja vodovodne mreže i
boljeg snabdevanja potrošača vodom;
• Kako formirati (najlakše) geografski informacioni
sistem (GIS) u preduzećima ViK i kako ga povezati sa
ostalim informacionim sistemima bitnim za uspešno
poslovanje preduzeća ViK!
1115 - 1145 Pauza
1145 - 1230 Prezentacija proizvođača opreme:
• Hobas cijevi od centrifugalnog poliestera za vodovod i
kanalizaciju, sa posebnim osvrtom na njihovu primjenu
u vodozaštitnim područjima, područjima sa visokim
nivoom podzemnih voda, Eldin Telaćević (10 min.);
• "Flovac Adria": Vakumska kanalizacija, Franc Maleinar
1230 - 1300 Pitanja, odgovori, diskusija
1300 - 1430 KANALIZACIJA1
Moderatori: Siniša Andrić,
Zoran Marjanović
1. Matematički model model kanalizacionog sistema Maribora, sa
posebnim osvrtom na red Kišnih preliva, Jovan Despotović, Uroš
Krajnc, Zoran Jovanović;
2. Menadžment planiranja u kanalizaciji, Predrag Uskoković, Marko
Dilber;
3. Održavanje kanalizacionih crpnih stanica, Miroslav Petrović, Milan
Radoičić;
4. Razvoj informatickog alata za popravku kvaliteta merenih vremenskih
serija u Beogradskoj kanalizaciji, Nemanja Branisavljević,
Dušan Prodanović, Ana Jauković;
5. Analiza rada rasteretnih preliva budućeg Interceptora Beogradske
kanalizacije i procena uticaja na životnu sredinu, Marko Lazić, Predrag
Tasić, Ivan Far;
1. Vreme za izlaganje radova je do 10 minuta!
6. Hidraulička modelska ispitivanja kontrolne građevine u sistemu
BVK, na novom kanalizacionom kolektoru u Bokeljskoj ulici, Radomir
Kapor, Anja Randjelović, Dušan Kostić, Marko Ivetić;
7. SEWACONT – SEWACOMP sistem u prečišćavanju otpadnih voda,
Veljko Đukić;
8. Metodološki pristup pri projektovanju i osnovne karakteristike
postrojenja za prečišćavanje upotrebljenih voda stanovništva i
privrede urbanog područja grada Bileće - "SBR" tehnologija, Nedeljko
Sudar, Momir Perić, Slobodan Čubrilo, Uroš Hrkalović, Snežana
Vinterfeld, Dejan Hrkalović, Vladan Čukić;
9. Izrada digitalnog katastara sustava javne odvodnje prema Riječkom
modelu, Jagoda Pilko, Josip Rukavina;
10. Naputak DWA-M 149-3 - Pregled situacije i vrednovanje sustava
otpadnih voda izvan građevina 3. dio: Klasifikacija i ocjena situacije,
Jagoda Pilko, Josip Rukavina;
11. Karakterizacija komunalnih otpadnih voda u Republici Srpskoj u
2008. godini, Aleksandar Elez;
12. Koncept odvođenja otpadnih voda sa područja bolečkog kanalizacionog
podsistema, Miodrag Popović, Vladimir Jelenković, Dragana
Krunić;
13. Odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda Banjalučkog područja,
Dejan Ljubisavljević,Sanislav Man.
1430 - 1500 Pitanja, odgovori i diskusija
1500 - 1600 Ručak
1700 - 2000 Poseta Sarajevu (autobus Udruženja)
- turistička poseta
1700 - 1830 Građevinski fakultet, Beograd (prezentacija):
• Modeli, analize, edukacija kadrova, nova tehnička
regulativa u finkciji razvoja vodovodnih i kanalizacionih
sistema;
• Međusobna saradnja u oblasti novih saznanja.
1900 - 2000 Okrugli sto: Međusobna saradnja:
• Poslovna udruženja ViK,
• Komorski sistem,
• Proizvođači opreme,
• Preduzeća ViK.
Moderatori: Slavomir Popović, Branimir Ljumović,
Milorad Bjelogrlić
2030 Zajednička večera
Treći dan, subota, 30.05.2009.
900 - 1000 Predlozi, sugestije, zaključci
1000 - 1300 Poseta Vodovodu i gradu Pale i žičara
1300 - 1400 Ručak
1400 Kraj Savetovanja
Srećan put!
Doviđenja 2010!
OPŠTE INFORMACIJE:
• Mesto održavanja Konferencije (savetovanja) je:
Hotel "Bistrica", na Jahorini, Pale, 28-30.05.2009. god.
• Međunarodna tehnička izložba "Oprema za vodovod i kanalizaciju"
organizuje se za vreme konferencije - ispred sale. Proizvođači
opreme iz zemlje i inostranstva izložiće savremenu
opremu i pribor iz oblasti: vodovodnih i kanalizacionih sistema.
KOTIZACIJA:
• Svi učesnici na stručnom skupu plaćaju kotizaciju u iznosu od
75 EUR na žiro račun Udruženja za tehnologiju vode i sanitarno
inženjerstvo u dinarskoj protivvrednosti (7.000 din.) ili na žiro
račun Poslovnog udruženja RS.
U okviru kotizacije obezbeđeno je:
- učešće na Konferenciji,
- prijem materijala,
- učešće na zajedničkoj večeri.
Uplata kotizacije se vrši na tekući račun Udruženja za tehnologiju
vode, Privredna banka AD Beograd, broj: 255-0034420101000-51, PIB
100066795, Matični broj 07025572.
Instrukcije za naplatu u EUR
lnterrnediary Bank DEUTSCHE BANK AG
(posrednička banka) Frankfurt am MAIN
SWIFT code: DEUTDEFF
Beneficiary's Bank /EUR 9362609 10
(banka korisnika) PRIVREDNA BANKA BEOGRAD AD
SWIFT code: PBBBRSBG
Beneficiary lban broj: RS35255007080000068682
(korisnik sredstava)
Naziv vaše
firme: UDRUŽ.ZA TEHN.VODE I SANIT.INŽ
SMEŠTAJ I PREVOZ:
Učesnici Konferencije sami obezbedjuju rezervaciju smeštaja u Hotelu «Bistrica
» (tel. 9938757/270-022).
Smeštaj učesnika se može organizovati i preko Udruženja (za sve one koji
svoje učešće prijave najkasnije do 25.05.2009. godine, po ceni od 4.500,00 dinara
po osobi za jedno prenoćište, pun pansion, dvokrevetna soba; za jednokrevetnu
sobu cena je 5.700 din).
Udruženje organizuje prevoz autobusom Beograd-Jahorina-Beograd, sa
polaskom 27. maja (sreda) u 12 sati iz Beograda, ispred Sava Centra, i sa povratkom
30. maja (subota) u popodnevnim satima (oko 14 sati), za sve one
koji se jave Udruženju i izvrše uplate zaključno sa 25.05.2009. godine po ceni
od 4.000,00 din po jednom učesniku. U cenu prevoza uključena je i turistička
poseta Sarajevu, 28. i 29. maja od 17,00 do 20,00 sati.
PRIJAVE UČEŠĆA
šalju se na adresu:
UDRUŽENJE ZA TEHNOLOGIJU VODE
I SANITARNO INŽENJERSTVO
11000 BEOGRAD, Sindjelićeva br. 21
Tel: 011/244-22-28, Fax: 011/244-11-93
Mob: 064/813-15-26 (Tomislav Slavković); 064/28 30 748 (Bojana Kovač)
E-mail: office@utvsi.com • www.utvsi.com
UDRUŽENJE: “VODOVODI REPUBLIKE SRPSKE”
tel/fax 99387 57 343 191
71 123 Istočno Novo Sarajevo,
Stefana Nemanje br 13
mob: 99387 65 513 349, Jovo Tadić
e-mail: jovotad@teol.net
POSTANITE ČLAN UDRUŽENJA
ZA 2009. GODINU
PRETPLATITE SE NA NAUČNO
STRUČNI ČASOPIS
„VODA I SANITARNA TEHNIKA“,
2009.

PRIJAVA UČEŠĆA ZA DEVETU MEĐUNARODNU KONFERENCIJU:
„VODOVODNI I KANALIZACIONI SISTEMI“, JAHORINA, 28 – 30. MAJ 2009.
IME I PREZIME: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
NAZIV I ADRESA FIRME: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
TEL/FAX:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , MOB:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , E-MAIL: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
NAPOMENA:
• Za učesnike koji žele da im Udruženje organizuje smeštaj, molimo da zaokružite:
1. Pun pansion u dvokrevetnoj sobi (4.500, 00 din. za jedno prenoćište);
2. Pun pansion u jednokrevetnoj sobi (5.700, 00 din. za jedno prenoćište).
• Za učesnike koji do Jahorine i nazad žele da koriste prevoz - autobus Udruženja (4.000,00) molimo da zaokružite:
1. DA
2. NE
Mesto: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , Datum: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , Potpis: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

POVRATAK