SEDMI RADNO - SPORTSKI SUSRETI ZAPOSLENIH U VODOVODIMA RS 15.08.2009Број: 70/09
Датум, 10.06.2009.годинеНа основу члана 24. Статута Удружења, Управни одбор на сједници одржаној 25.03.2008.године, д о н е ш е н а  ј е:


О Д Л У К У
о именовању организатора Седмих радно – спортских сусрета
запослених у водоводима РС

1. Организатор Седмих радно – спортских сусрета запослених у
водоводима Републике Српске је ЈП за комуналну хидротехнику "Водовод" а.д. Требиње.

2. ЈП за комуналну хидротехнику "Водовод" а.д. Требиње обавезан је именовати Организациони одбор и преузети сву оперативну организацију Седмих радно – спортских сусрета, извршити потребна усклађења Правилника и пропозиција, одредити мјесто и вријеме одржавања сусрета, обезбиједити признања и друго.

3. ЈП за комуналну хидротехнику "Водовод" а.д. Требиње као организатор, обавезан је обезбиједити благовремену комуникацију и обавјештавање водовода – чланица Удружења о свим битним питањима за успјешно одржавање ове радно – спортске манифестације.

4. За цијело вријеме одржавања сусрета ЈП за комуналну хидротехнику "Водовод" а.д. Требиње дужан је обезбиједити медицинску екипу са једним љекарем, која би дјеловала превентивно са ослонцем на Д.З. "Пале".

5. За спровођење ове одлуке задужује се генерални секретар Удружења.Генерални секретар

Јово Тадић

 

 Број: _______
Датум: ________2009.године__________________________________
__________________________________
__________________________________


Предмет: Правилник и пропозиције 7. радно – спортских сусрета и
Пријава учешћа, д о с т а в љ а. –У прилогу акта достављамо Вам Правилник и пропозиције 7. радно – спортских сусрета запослених у водоводима Републике Српске, Јахорина – 2009. године који ће се одржати 03 – 05.09.2009.године на Јахорини. Такође достављамо Вам и образац пријаве за Ваше екипе, а који сте дужни доставити организатору до 30.06.2009. године.
Смјештај учесника резервишите у хотелу "Бистрица" Јахорина на телефон 057/270 022, служба продаје.
Скрећемо Вам пажњу на члан 8. Правилника и пропозиција који ће бити дословно испоштован.
У нади да ће те изнаћи могућност и узети учешће на играма, као и писмено нас обавијестити о Вашој одлуци, срдачно Вас поздрављамо.


УДРУЖЕЊЕ "ВОДОВОДИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ"

ЈП за комуналну хидротехнику "Водовод" а.д. Требиње


ПРАВИЛНИК И ПРОПОЗИЦИЈЕ
СЕДМИХ РАДНО - СПОРТСКИХ СУСРЕТА ЗАПОСЛЕНИХ У ВОДОВОДИМА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, "ЈАХОРИНА" – ПАЛЕ 2009.ГОДИНЕ


Члан 1.

Радно – спортски сусрети радника запослених у Водоводима Републике Српске одржавају се сваке године, а сваке следеће у организацији другог водовода.

Члан 2.

Овим правилником и пропозицијама седмих радно - спортских сусрета радника Водовода РС уређује се и утврђује:

- Дан и мјесто одржавања
- Начин финансирања игара,
- Права и начин пријављивања учешћа на играма,
- Дисциплине у оквиру којих ће се обавити такмичење,
- Састав екипа и пропозиција такмичења,
- Начин бодовања појединачних и свеукупних побједника,
- Унутрашња арбитража и рјешавање спорова,
- Начин утврђивања и провјеравања идентитета такмичара,
- Начин бодовања свеукупног побједника и
- Награде и признања.

Члан 3.

Организатор Седмих радно - спортских сусрета за 2009.годину је ЈП за комуналну хидротехнику "Водовод" а.д. Требиње
Седми радно – спортски сусрети радника Водоводи Републике Српске одржаће се на Јахорини – Пале од 03. до 05. септембра 2009. године.

Члан 4.

Трошкови припреме, боравка и опремање екипа, сносе водоводи учесници сусрета. Иницијатор игара Удружење "Водоводи Републике Српске" активно учествује у организацији игара заједно са водоводом – организатором за конкретну годину. Они се обавезују да обезбједе тренутно најповољније цијене, те да калкулација трошкова организације по једном учеснику буде што нижа. Остали трошкови организације (дипломе, признања, писани материјали, судије и сва организација игара) иде на терет организатора.

Члан 5.

Право да наступају на играма имају сви радници који су најмање три мјесеца запослени у Водоводима Републике Српске, осим оних којима је од надлежне здравствене службе забрањено бављење спортским активностима.
Такмичари се такмиче на властиту одговорност.
На такмичењу важи Правилник о радној дисциплини у водоводима РС и кодексу спортског понашања.
За предње наведено одговорни су капитени и вође екипа.

Члан 6.

Свако предузеће - учесник је дужно да до 30.06.2009. године, организатору достави тачан број дисциплина и број учесника који ће се такмичити. Евентуалне измјене предузеће је обавезно пријавити најмање 10 дана прије почетка игара.
Потребно је да се у пријави учесници са пуним именом и презименом сврставају у такмичарску дисциплину у којој ће се такмичити. Такмичар се може такмичити у двије различите дисциплине.

Члан 7.

Такмичење у свим дисциплинама ће се одвијати по систему који организатор одреди, зависно од броја пријављених учесника, а према приложеном распореду и на основу претходно извучених бројева.

Члан 8.

Вођа екипе по доласку на игре – сусрете дужан је организационом одбору игара предочити списак учесника из свог колектива по такмичарским дисциплинама и обрасце М2 за сваког учесника.
Уколико за пријављеног такмичара нема обрасца М2 исти се неможе такмичити.
При сваком сусрету капитен екипе је дужан доставити судији или записничару, списак играча који ће наступити.


Члан 9.
ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР:

1. Зоран Сорајић, директор водовода Требиње – предсједник
2. Јово Тадић, генерални секретар Удружења - члан
3. Митар Одовић – подпредсједник Управног одбора – члан
4. – представник града домаћина - члан
5. – руководилац прес центра - члан

СУД ЧАСТИ:

1. Милан Мазалица, предсједник УО
2. представник генералног спонзора
3. Владимирка Марић, подпредсједник УО


Члан 10.

Спортске дисциплине које ће бити заступљене су:

за мушкарце

1. фудбал
2. шах
3. потезање конопца
4. стони тенис
5. стерљаштво

за жене
1. пикадо
2. шах
3. потезање конопца
4. стони тенис
5. стрељаштво

радна дисциплина:

1. монтирање водомјера са два вентила и чесмом Ø ¾"


Члан 11.

Пропозиције по којима ће се такмичити у оквиру радне дисциплине одредиће комисија од три члана коју ће организациони одбор именовати, а која ће и водити такмичење у тој дисциплини.


Члан 12.

Мали фудбал

Пријављује се до 10 играча од којих су 5+1 стално у игри. Игра се прекида када на игралишту екипа има мање од 4 играча. Замјена играча је дозвољена током цијеле утакмице, а играч који је био једном замјењен може поново да уђе у игру. Свака промјена играча се врши на средини игралишта у простору који је означен за замјену уз пријављивање замјене судији.
Игра траје 2 пута по 10 - 15 минута, зависно од броја учесника. У групама за нерјешен резултат добија се бод, а за побједу 3 бода. У финалном дјелу у случају нерјешеног резултата изводе се пенали.


Члан 13.

Шах

Екипе наступају са по 3 играча који су поредани по шаховској снази, односно титулама (прва плоча, највећа титула, односно најбољи играч итд). У току такмичења састав екипе се не може мијењати. Игра се екипни турнир од 6 кола по Бергеровом систему (свако са сваким). Поредак се одређује на основу броја поена.
У случају истог броја поена додатни критеријум је број меч побједа (2 бода за побједу, 1 за нерјешено). Ако је и то исто одлучује међусобни сусрет.
Партија траје највише 30 минута, односно 10 минута по играчу, а примјењиваће се ФИДЕ правила за убрзани шах.


Члан 14.

Стрељаштво

Екипе су састављене од по 3 такмичара у мушкој и женској конкуренцији. Гађа се ваздушном пушком на даљини од 10 метара из стојећег става. Гађа се у кружну мету са 3 пробна метка, који се не оцјењују и са 5 метака који се оцјењују. Збрајањем погодака добија се резултат сваког појединачног такмичара, а збрајањем појединачних резултата добија се екипни резултат. Гађање се врши ваздушном пушком.
Додатна правила и мјере безбједности на ватреној линији у прилогу правилника.

Члан 15.

Потезање конопца

Такмичење се одржава по куп систему – на испадање. Екипу сачињава 6 такмичара. За побједу, екипа мора два пута надвући противника на одстојање од 2 метра од средишње линије. Судија такмичења обезбјеђује регуларност, даје знак за почетак и саопштава резултат потезања. Екипе морају бити у спортској опреми и патикама. Пласман екипа од 3 мјеста одређује се према линији побједника.


Члан 16.

Стони тенис

Такмичење се одржава по групама (3 – 4 групе) а касније по куп систему. Екипу сачињава 3 такмичара. Игра се на два добијена сета по новим правилима. Такмичење се одвија у затвореном простору – обавезна спортска опрема. Збрајањем појединачних резултата добија се екипни резултат.
Члан 17.

Пикадо
Екипу сачињавају 3 такмичара, а гађа се кружна мета са 3 стрелице. Збрајањем погодака добија се резултат сваког појединачног такмичара, а збрајањем појединачних, добија се екипни резултат.

Члан 18.

Организациони одбор ће именовати Такмичарску комисију, руководиоце такмичења у појединим дисциплинама и бринути се да такмичење и читаве игре протекну у фер и спортској атмосфери.

Члан 19.

За избор свеукупног побједника конкуришу сви учесници ако имају пријаве у најмање 50% дисциплина, односно три у мушкој и двије у женској конкуренцији.
Начин бодовања:
Побједничкој екипи, која је освојила прво мјесто у некој од дисциплина припада онолико бодова колико је екипа учествовало у такмичењу у тој дисциплини.
Свакој сљедећој екипи припада бод мање.
За свеукупног побједника узима се само пет првопласираних екипа у појединим дисциплинама и то тако да се:
- првопласираном на бодове добијене према члану 2. додаје бонус од 10 бодова,
- за друго мјесто додаје се бонус од 7 бодова,
- за треће мјесто додаје се бонус од 5 бодова,
- за четврто мјесто додаје се бонус од 3 бода,
- за пето мјесто додаје се бонус од 1 бод.
Све екипе пласиране испод петог мјеста за укупан пласман не добијају ниједан бод.
Да би се нека од дисциплина могла рачунати за свеукупни пласман мора у њој учествовати најмање (шест) екипа.
У случају да двије или више екипа буду са једнаким бројем бодова, побједника игара ће одлучивати већи број освојених првих мјеста.
Члан 20.

Првопласирана екипа у свакој дисциплини добија признање израђено од стакла на коме је приказана такмичарска дисциплина и диплому, а друго и треће пласирани добијају диплому.
Укупни побједници у мушкој и женској конкуренцији добијају умјетничку слику са мотивима града организатора сусрета, а друго и треће пласирани добијају диплому.
Свеукупни побједник добија признање израђено од стакла (формат већи од екипних) са угравираним подацима : СВЕУКУПНИ ПОБЈЕДНИК РАДНО – СПОРТСКИХ СУСРЕТА __________20__.године
(мјесто)


Члан 21.

За потребе праћења и координације такмичења, организатор је дужан формирати ПРЕС ЦЕНТАР који ће по завршетку сусрета припремити и штампати БИЛТЕН СУСРЕТА и исти доставити учесницима.


Члан 22.

Признања по дисциплинама уручују вође такмичарских дисциплина односно чланови организационог одбора, за укупне побједнике генерални секретар и предсједник Скупштине, а за свеукупног побједника предсједник Управног одбора Удружења.


ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР ПРЕДСЈЕДНИК УО
"Водовод" Требиње Удружења "Водоводи РС"
_______________________ _______________________
Зоран Сорајић Милан Мазалица

 

 

________________
________________
________________


ПРИЈАВА


Којом се Водовод
(назив)
са сједиштем у
(мјесто)
пријављује се за учешће у Седмим радно – спортским сусретима Удружења "Водоводи РС" које ће се одржати од 03. до 05.09. 2009. године на Јахорини – Пале.

Пријављујемо слиједеће спортске дисциплине у саставу:

ФУДБАЛ - мушкарци
Учесници, односно чланови екипе (уписати презиме и име):
1. 2. 3.
4. 5. 6.
7. 8. 9.
10.

ШАХ
Учесници, односно чланови екипе (уписати презиме и име):
Мушкарци
1. __________________ 2. __________________ 3. __________________


Жене
1. ___________________ 2. __________________ 3. __________________СТРЕЉАШТВО
Учесници, односно чланови екипе (уписати презиме и име):

Мушкарци
1. __________________ 2. __________________ 3. __________________

Жене
1. 2. 3.


ПОТЕЗАЊЕ КОНОПЦА
Учесници, односно чланови екипе (уписати презиме и име):

Мушкарци
1. ___________________ 2. ___________________ 3. _____________________
4. ___________________ 5. ___________________ 6. _____________________

Жене
1. ___________________ 2. ___________________ 3. _____________________
4. ___________________ 5. ___________________ 6. _____________________


СТОНИ ТЕНИС
Учесници, односно чланови екипе (уписати презиме и име):

Мушкарци
1. 2. 3.
4. 5. 6.

Жене
1. ___________________ 2. ___________________ 3. _____________________
4. ___________________ 5. ___________________ 6. _____________________


ПИКАДО - жене
Учесници, односно чланови екипе (уписати презиме и име):

1. 2. 3.

Дисциплине из области дјелокруга рада
монтирање водомјера са два вентила и чесмом Ø ¾

Учесници, односно чланови екипе (уписати презиме и име):

1. 2. 3.

За такмичење у овој области организатор је обезбиједио потребан алат и материјал за рад.
Вођа екипе Водовода
(назив) (мјесто)
Је
(презиме и име) (контакт телефон)

______________________

______________________


Молимо да попуњену и потписану – овјерену пријаву пошаљете најкасније до 30.06.2009. године на телефакс број 059/260-542,e-mail vodoherc@teol.net или на адресу: ЈП за комуналну ходротехнику „Водовод“ а.д. – ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР, 89101 Требиње , Луке Ћеловића - Требињца бр.2. 

Додатак члану 14.

ДИСЦИПЛИНА: гађање ваздушном пушком

САСТАВ: екипу чине 3 (три) члана

СТАВ: стојећи

ИЗВРШЕЊЕ
ГАЂАЊА: - 3 (три) пробна метка
- 5 (пет) метака за оцјену
- мета се не мијења

ВРИЈЕМЕ: - неограничено

УСПИЈЕХ: - побједник је екипа са највећим бројем кругова
- у случају да двије и више екипа имају исти број кругова
побједник ће бити екипа са већим бројем квалитетнијих
погодака (десетке, деветке...)
- у случају потребе понавља се гађање са 3 (три) метка
- такмичари не могу гађати својом пушком
ПОТРЕБНА
ОПРЕМА: - ваздушна пушка---------------------------------------4 ком
- мете:
33 екипе x 3 члана = 99 x 2 чете = 198 чета = 220 ком
- дијаболе:
за пробно гађање------------------------------------3 метка
гађање за успјех-------------------------------------5 метака
поновно гађање---------------------------------------3 метка

МЈЕРЕ
БЕЗБИЈЕДНОСТИ: - цијев окренута у правцу гађања
- кад пушка не дејствује мора бити преклопљена

 

 


ОКВИРНЕ САТНИЦЕ:

ПРВИ ДАН (Четвртак, 03.09.2009.године)
- долазак и смјештај екипа, смјештај
- вечера 19,30 часова
- извлачење парова 23,00 часова

ДРУГИ ДАН (Петак 04.09.2009.године)
- 08,00 часова – састанак вођа екипа са Организационим одбором у Прес
центру
- 08,15 часова – постројавање екипа;
- 08,30 часова – поздрав домаћина – организатора сусрета,
- поздрав представника Удружења;
- поздрав Генералног спонзора
- поздрав осталих;
- 08,40 часова – дизање заставе и химна ( по 3 представника предходних
и сусрета за текућу годину)
- 08,45 часова – свечана обавеза (организатор)
- 08,50 часова – отварање игара (предсједник УО)
- 09,00 – 15,00 часова – такмичења,
- 15,00 – 17,00 часова – пауза за ручак,
- 17,00 – 20,00 часова – такмичења,
- 20,00 – 21,00 часова – вечера ,
- 21,00 часова – томбола и забава,

ТРЕЋИ ДАН (Субота 05.09.2009.године)
- 07,30 – 08,00 часова – састанак Такмичарске комисије,
- 08,00 – 11,00 часова – полуфинална такмичења,
- 11,00 – 13,00 часова – финална такмичења,
- 13,00 – 14,00 часова – проглашење побједника и подјела признања,
- 14,00 – 14,30 часова – затварање игара и предаја заставе,
- 14,30 часова – ручак и одлазак екипа

 

 


С В Е Ч А Н А О Б А В Е З А


Ми, учесници Седмихих радно – спортских сусрета Удружења "Водоводи Републике Српске"
окупљени у Граду Источно Сарајево – Јахорина,
обавезујемо се да ћемо се придржавати свих људских и спортских принципа идеја и идеала правог спортисте.


Нека побједи најбољи!

POVRATAK