XI MEĐUNARODNA KONFERENCIJA "Vodovodni i kanalizacioni sistemi" JAHORINA 2011 05.05.2011

Udruženje: "Vodovodi Republike Srpske"
Poslovno udruženje vodovoda i kanalizacije Srbije i
Udruženje za tehnologiju vode
i sanitarno inženjerstvo - Beograd
pod pokroviteljstvom
Skupštine grada Istočno Sarajevo i
Privredne komore Srbije
 
ORGANIZUJU
  
Jedanaestu međunarodnu konferenciju
VODOVODNI I
KANALIZACIONI SISTEMI
PRVO OBAVEŠTENJE
Jahorina, Pale
25-27. maj 2011. godine

CILJ STRUČNOG SKUPA:
 
• U okviru vodovodnih sistema posebno će se razmatrati:
- problematika kvaliteta vode, odnosno:
• kvalitet vode za piće u svetu i kod nas, sa posebnim razmatranjem problematike kvaliteta vode lokalnih vodovoda i predloga mogućih rešenja (postojeće stanje, neophodne
mere),
• iskustva i praksa u primeni savremenih tehnologija prečišćavanja vode za piće i dr,
- Osnovne aktivnosti u vezi sa uštedama u preduzećima vodovoda i kanalizacije .
• U okviru kanalizacionih sistema posebno će se razmotriti:
- studije, projekti i izgradnja kanalizacionih objekata,
- savremena tehnologija odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda, sa posebnim osvrtom na savremene mini tehnologije za prečišćavanje otpadnih voda u naseljima.
• Za vreme savetovanja organizuje se prigodna izložba proizvođača opreme i pribora iz oblasti vodovodnih i kanalizacionih sistema: za merenje protoka i gubitaka vode, kontrolu kvaliteta vode, dezinfekciju vode, racionalnu potrošnju vode (regulatori, regulaciona oprema, armature i dr.), cevni materijal i drugi materijali za vodovodne i kanalizacione sisteme, kao i savremena oprema za prečišćavanje otpadnih voda.

ORGANIZACIONI ODBOR
1. Predstavnik JKP BVK,
2. Milan Mazalica, Vodovod Banja Luka,
3. Damir Cesar, MIV – Varaždin,
4. Enver Sinanović, HTC,
5. Predstavnik grada Istočno Sarajevo,
6. Predrag Bogdanović, Udruženje za tehnologiju vode,
7. Jovo Tadić, Udruženje” Vodovodi Republike Srpske”,
8. Mitar Odović, Vodovod Sokolac,
9. Vlado Reljić, Vodovod Prijedor,
10. Branimir Ljumović, Privredna komora Srbije,
11. Branislav Kujundžić, Udruženje za tehnologiju vode,
12. Zoran Sorajić, Vodovod Trebinje.

IZVRŠNI ODBOR:
1. Slavomir Popović,
2. Branislav Kujundžić,
3. Tomislav Slavković.
4. Jovo Tadić,
5. Vladimir Reljić,
6. Milka Vidović.

TEMATSKE OBLASTI JEDANAESTOG MEĐUNARODNOG STRUČNOG SKUPA
"Vodovodni i kanalizacioni sistemi" (Jahorina 2011.)
I Vodovodni sistemi:
 
• Kvalitet vode za piće i upravljanje vodovodnim sistemima (savremene tehnologije prečišćavanja i kontrole vode za piće, sanitarna zaštita, merenja u sistemima, standardi, propisi i dr.).
• Unapređenje kvaliteta vode u lokalnim (malim) vodovodima.
II Kanalizacioni sistemi:
• Savremene tehnologije odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda;
• Postupci izgradnje kanalizacionih objekata i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda.
III Uštede u vodovodnim i kanalizacionim sistemima:
• Metode unapređivanja energetske efikasnosti;
• Zaštita od korozije;
• Racionalan izbor opreme, pribora i materijala i dr.
IV Prioritetni zadaci u preduzećima vodovoda i kanalizacije u narednom periodu:
• Permanentna edukacija kadrova;
• Prilagođavanje tehničke regulative standardima EU;
• Unapređenje automatizacije i informacionih sistema
 
 

POVRATAK