XI MEĐUNARODNA KONFERENCIJA JAHORINA 2011 - drugi poziv 06.05.2011
CILJ STRUČNOG SKUPA:
• U okviru vodovodnih sistema posebno će se razmatrati:
– problematika kvaliteta vode, odnosno:
• kvalitet vode za piće u svetu i kod nas, sa posebnim
razmatranjem problematike kvaliteta vode
lokalnih vodovoda i predloga mogućih rešenja
(postojeće stanje, neophodne mere),
• iskustva i praksa u primeni savremenih tehnologija
prečišćavanja vode za piće i dr,
– Osnovne aktivnosti u vezi sa uštedama u preduzećima
vodovoda i kanalizacije .
• U okviru kanalizacionih sistema posebno će se razmotriti:
– studije, projekti i izgradnja kanalizacionih objekata,
– savremena tehnologija odvođenja i prečišćavanja
otpadnih voda, sa posebnim osvrtom na savremene
mini tehnologije za prečišćavanje otpadnih
voda u naseljima.
• Za vreme savetovanja organizuje se prigodna izložba
proizvođača opreme i pribora iz oblasti vodovodnih i
kanalizacionih sistema: za merenje protoka i gubitaka
vode, kontrolu kvaliteta vode, dezinfekciju vode, racionalnu
potrošnju vode (regulatori, regulaciona
oprema, armature i dr.), cevni materijal i drugi materijali
za vodovodne i kanalizacione sisteme, kao i savremena
oprema za prečišćavanje otpadnih voda.
Način rada stručnog skupa:
• Stručni skup radi u plenumu. Izlaganje referata od
strane autora traje do 10 minuta.
• Generalni pokrovitelj ima pravo na prezentaciju svojih
proizvoda do 20 minuta, generalni sponzori Savetovanja
imaju pravo na prezentaciju svojih proizvoda do 15
minuta, glavni sponzori do 10 minuta, ostali sponzori do
5 minuta.
Prateća tehnika
• Učesnicima stručnog skupa na raspolaganju je videobim.
ORGANIZACIONI ODBOR:
1. Predstavnik
JKP BVK
2. Milan Mazalica,
Vodovod Banja Luka
3. Damir Cesar,
MIV – Varaždin
4. Enver Sinanović,
HTC
5. Predstavnik grada Istočno Sarajevo
6. Predrag Bogdanović,
Udruženje za tehnologiju vode
7. Jovo Tadić,
Udruženje „Vodovodi Republike Srpske”
8. Mitar Odović,
Vodovod Sokolac
9. Vlado Reljić,
Vodovod Prijedor
10. Branislav Ljumović,
Privredna komora Srbije
11. Branislav Kujundžić,
Udruženje za tehnologiju vode
12. Zoran Sorajić,
Vodovod Trebinje
IZVRŠNI I REDAKCIONI ODBOR:
1. Slavomir Popović
2. Vlado Reljić
3. Jovo Tadić
4. Branislav Kujundžić
5. Tomislav Slavković
6. Milka Vidović
7. Dragan Povrenović
8. Tatjana Petrić Ercegović
PROGRAM1)
JEDANAESTE MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
VODOVODNI I KANALIZACIONI SISTEMI
Jahorina – Pale, 25-27.maj 2011. god.
Prvi dan, sreda, 25. maj 2011.
9:30 – 10:00 Otvaranje izložbe proizvođača opreme
10:00 – 10:30 Otvaranje konferencije
• Umetnički program,
• Pozdravne reči
10:30 – 11:30 Radni deo Konferencije*: PRVA TEMATSKA OBLAST:
VODOVODNI SISTEMI
Moderatori: Prof. dr B. DALMACIJA, prof. dr D. POVRENOVIĆ,
Milan MAZALICA
1. Branko BELJŠĆAK: „Novi proizvodi u proizvodnom programu MIV-a s
osvrtom na primjenu armatura MIV-a u gradnji malih hidroelektrana“
2. Dragan POVRENOVIĆ, Gordan VUKELIĆ: „Razvoj inovacione delatnosti u
Srbiji i Republici Srpskoj“
3. Tanja KNEŽEVIĆ, Snežana DEJANOVIĆ: „Voda za piće u Republici Srbiji –
zdravstveni aspekt’’
4. Dušanka DANOJEVIĆ, Dragana STOJISAVLJEVIĆ, Slobodan STANIĆ, Sandra
HADŽIĆ: „Kvalitet vode za piće u Republici Srpskoj’’
5. Nebojša VELJKOVIĆ: „Procena i upravljanje rizicima u vodovodnim sistemima’’
6. Zvonko PLATIŠA, Z. PANAJOTOVIĆ: „Pravilnik o sanitarno-higijenskoj
ispravnosti vode za piće’’ - komentar
7. Mile KLAŠNJA, Božo DALMACIJA, Slavko KULAČIN, Ljubica ŽUNIĆ: „Pojedinačni
mikrovodovodi ili mikroregionalni sistem – šta je realno u našim
uslovima (primer iz Banata)’’
8. Marko LJUBOJA, Zorana RADIBRATOVIĆ, Biljana CAKIĆ, Ljiljana DIMKIĆ,
Ljubomir BANOVIĆ: „Rekonstrukcija i dogradnja PPV Majdevo-Kruševac
za vodosnabdevanje Rasinskog okruga u fazi realizacije’’
11:30 – 12:30 Prezentacija proizvođača opreme
Moderatori: Tomislav SLAVKOVIĆ, Jovo TADIĆ
12:30 – 13:00 Kafe pauza
13:00 – 15:00 Nastavak izlaganja radova
9. D. MILENIĆ, Đ. MILANKOVIĆ, i A. VRANJEŠ: „Definisanje zona sanitarne
zaštite na akumulaciji Zlatibor u Ribnici’’
10. Maja NOGIĆ, Tamara LAKETIĆ, Željko OSTOJIĆ, Milenko SAVIĆ: „Fizičko-hemijski
aspekt kontrole kvaliteta izvorišta na teritoriji opštine Srebrenica’’
11. Irena ZARIĆ: „Mikrobiološki aspekt kontrole kvaliteta izvorišta na teritoriji
opštine Srebrenica’’
1) Konačan program biće podeljen na početku Konferencije.
* Molimo autore da potvrde svoje učešće na Međunarodnom stručnom
skupu najkasnije do 12. maja 2011. da bi rad ušao u program stručnog
skupa i bio odštampan u Zborniku!
12. Z. PANTELIĆ, Đ. MILENIĆ, J. MILANKOVIĆ, A. VRANJEŠ, N. SAVIĆ: „Vodosnabdevanje
Tutina – trenutno stanje i perspektive’’
13. Miroljub KRSTIĆ: „Efikasne mere za obezbedjenje vode za piće iz postojećih
resursa’’
14. Rade OBRADOVIĆ, Miroljub KRSTIĆ, Časlav LAČNJEVAC, Milan BOGUŠIĆ:
„Mikrobiološka korozija čeličnih cevi reni bunara i uklanjanje produkata
korozije“
15. Svetlana KARABAS, Galus ZOLT: „Vodovodi u Vojvodini - problemi i resenja,
u kome ce biti prikazano stanje vodovoda u Vojvodini, sa aspekta
kvaliteta sirove vode, kondicioniranja, starosti i materijala cevovoda, koriscenih
dezinficijenasa, problema sa muljem koji nastaje pri kondicioniranju”
16. Željko VASILIĆ, Vladana RAJAKOVIĆ OGNJANOVIĆ, Dejan LJUBISAVLJEVIĆ:
Upotreba membranskih tehnologija u pripremi vode za piće
17. Ilija TOMIĆ, Nataša VUKIĆEVIĆ, Vesna CVETKOVIĆ, Milka VIDOVIĆ, Jovan
JOVIĆEVIĆ: „Primer korozije mesinga i čelika u vodovodnim instalacijama
Analiza na Projektu”
18. Milka VIDOVIĆ, Zorica SVIRČEV, Jovan JOVIĆEVIĆ, Ivana TRAJKOVIĆ, Ilija
TOMIĆ: „MIKROCISTINI kao ekotoksikološki problem u akumulacijama
vode za piće – struktura i metode njihove degradacije“
19. Jelena MOMI, Milka VIDOVIĆ, Jelena KRSTIĆ, Saša ROGAN, Ilija TOMIĆ:
„Uklanjanje mangana i gvožđa u prisustvu amonijaka iz podzemne vode“
20. Milena LAZIĆ, Milka VIDOVIĆ, Jelena MOMIĆ, Ivana TRAJKOVIĆ: „Kvalitet
vode –sa aspekta uticaja na koroziju betona“
21. Marko LJUBOJA, Biljana CAKIĆ, Zorana RADIBRATOVIĆ, Ljiljana DIMKIĆ:
„Analiza na Projektu pobosljanja kvaliteta vode za pice na PPV za potrebe
turistickog centra Kopaonik”
22. Anja RANĐELOVIĆ, Željko VASILIĆ, Miloš STANIĆ, Nenad JAĆIMOVIĆ: „Kriterijumi
za projektovanje i proračun izdašnosti bunara”
23. Anja RANĐELOVIĆ, Nenad JAĆIMOVIĆ, Miloš STANIĆ, Dušan PRODANOVIĆ:
„Uticaj neodređenosti parametara nezasićene sredine na prihranjivanje
akvifera”
24. Damir ŽIBRAT: „Nova generacija uređaja za industrijska on line ph
mjerenja”
25. Damir ŽIBRAT: „Analiza principa rada i primjene vodonepropusnih ultrazvučnih
transmitera za mjerenje razina i protoka na otvorenim
kanalima”
26. Mirjana B. NINKOVIĆ: „Efikasnost uklanjanja organohlornih pesticida iz
vode na svežem i regenerisanom granulisanom aktivnom uglju”
15:00 – 16:00 Ručak
17:00 – 20:00 Poseta Sarajevu
17:00 – 18:30 Okrugli sto: Međusobna saradnja i unapređenje rada
Biroa za saradnju u okviru:
• Poslovnih udruženja ViK,
• Komorskih sistema,
• Fakulteta, instituta.
Moderatori: Jovo TADIĆ, Branimir LJUMOVIĆ, Slavomir
POPOVIĆ
* Molimo autore da potvrde svoje učešće na Međunarodnom stručnom
skupu najkasnije do 12. maja 2011. da bi rad ušao u program stručnog
skupa i bio odštampan u Zborniku!
18:30 – 20:00 Okrugli sto: Inovaciona tehnika u oblasti merenja – INSA
Moderatori: Branislav KUJUNDŽIĆ, Predrag BOGDANOVIĆ,
Generalni direktor INSA
20:30 Večera
Drugi dan, četvrtak, 26. maj 2011.
9:30 – 11:00 DRUGA TEMATSKA OBLAST: METODE UNAPREĐENJA
ENERGETSKE EFIKASNOSTI U PREDUZEĆIMA VODOVODA
I KANALIZACIJE
Moderatori: Tibor DOŽA, Veljko RELJIĆ
1. Tibor DOŽA: „Savremena oprema za uštedu električne energije“
2. Milan RADOIČIĆ: „Smanjenje utroška električne energije u sistemu kanalizacije“
(rad objavljen u časopisu „Voda i sanitarna tehnika“, br. 2/
2011.)
3. Predrag BOGDANOVIĆ: „Smanjenje gubitaka u sistemu vodovoda“
4. Dušan KOSTIĆ, Ljiljana JANKOVIĆ, Nemanja BRANISAVLJEVIĆ, Zorana NAUNOVIĆ,
Marko IVETIĆ: „Upravljanje energetskim troškovima u vodovodnim
sistemima”
5. Andrija NEDELJKOVIĆ, Dušan KOSTIĆ, Marko IVETIĆ: „Tehničko - ekonomska
opravdanost mera za zaštitu od hidrauličkog udara”
6. Zlatko ARVAJI: „Analiza gubitaka vode IWA metodologijom – primer Novi
Sad”
7. Dušan KOSTIĆ, Ninoslav PETROVIĆ, Nataša OSATOVIĆ, Ljiljana JANKOVIĆ:
„Procena investicionog rizika i određivanje finansijske izvodljivosti projekata
komunalne infrastrukture”
8. Petar GRŠKOVIĆ, Lino KIRŠIĆ: „Smanjenje gubitaka u javnom vodoopskrbnom
sustavu – studija slučaja Vodovoda Labin d.o.o.“
11:00 – 12:00 Prezentacija proizvođača opreme
Moderatori: Tomislav SLAVKOVIĆ, Jovo TADIĆ
12:00 – 12:30 Kafe pauza
12:30 – 15:00 TREĆA TEMATSKA OBLAST: KANALIZACIONI SISTEMI
Moderatori: Ninoslav Petrović, Ivica Budiša, Vlado Reljić,
Jagoda Pilko
1. Josef PABINGER, Željko PJAGULOVIĆ, Indira SULEJMANAGIĆ: „Manja postrojenja
za pročišćavanje otpadnih voda - tehnička rješenja i troškovi
sa osvrtom na nacionalne i europske propise“
2. Miodrag POPOVIĆ, Petar ISAKOVIĆ: „Prikupljanje, odvodjenje i prečišćavanje
otpadnih voda u turističkom centru Kopaonik“
3. Ivica BUDIŠA, Nedim JASIKA, Strabag, Senada DELIBAŠIĆ, Sead IMAMOVIĆ:
„Projekat izgradnje kanalizacionog sistema u Kaknju’’
4. Milena KNEŽEVIĆ, Slavica TOMIĆ, Dragan POVRENOVIĆ: „Uklanjanje fosfata
iz otpadnih voda mikrobiološkim postupcima“
5. Ljiljana JANKOVIĆ, Miloš STANIĆ, Dušan PRODANOVIĆ: „Projektovanje kišnog
kanalizacionog sistema Sremskih Karlovaca koriščenjem 3Dnet softvera”
* Molimo autore da potvrde svoje učešće na Međunarodnom stručnom
skupu najkasnije do 12. maja 2011. da bi rad ušao u program stručnog
skupa i bio odštampan u Zborniku!
6. Tomislav ĐIVULJSKIJ: „Stepen priključenja na kanalizacionu mrežu i Centralno
postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda Vrbasa i Kule“
7. Jagoda PILKO, Josip RUKAVINA: „Provedba Direktive o komunalnim otpadnim
vodama – primjer sustav odvodnje grada Rijeke“
8. Jagoda PILKO, Davor GRBELJA, Josip RUKAVINA: „Čišćenje odvodnih kanala
uz primjenu hrvatske norme HRN EN 1454-1:2008 za upravljanje i
kontrolu postupaka čišćenja ispusta i odvodnih kanala u Vodovodu i kanalizacija
d.o.o. Rijeka“
9. Jagoda PILKO, Josip RUKAVINA, Davor GRBELJA, Božo KEKEZ: „Satelitsko
praćenje i upravljanje voznim parkom PRJ kanalizacija Rijeka“
10. Jagoda PILKO, Josip RUKAVINA, Enes ZAIMOVIĆ: „Problematika praktičnih
hidrometrijskih mjerenja u kanalizaciji – novi zahtjevi Zakona o vodama“
11. Jagoda PILKO, Josip RUKAVINA, Raoul VALČIĆ: „Analiza odabira tehnologija
rehabilitacije bez iskapanja na kolektoru u ulici D.Gervaisa u Rijeci“
12. Veljko ĐUKIĆ, Biljana ĐUKIĆ: „Savremena tehnologija smanjenja sadržaja
vode u opasnom otpadu“
13. BORPLASTIKA: „Pročišćavanje zraka na biološkim uređajima za pročišćavanje
otpadnih voda“
14. Slobodan MILENKOVIĆ, Dragan MILIĆEVIĆ, Veljko NIKOLIĆ: „Prečišćavanje
otpadnih voda iz seoskih domaćinstava uz korišćenje njihovog
energetskog i sirovinskog potencijala“
15. Slavoljub MILIĆEVIĆ, Dragan MILIĆEVIĆ, Radmila MILIĆEVIĆ: „Mogućnosti
korišćenja energetskog potencijala otpadnih voda kao obnovljivog
izvora energije“
15:00 – 16:00 Ručak
17:00 – 20:00 Poseta Sarajevu
18:30 – 20:00 Okrugli sto:
• Edukacija stručnih kadrova u ViK
• Unapređenje tehičke regulative u ViK
Moderatori: prof. dr M. IVETIĆ, prof. dr D. POVRENOVIĆ,
prof. dr B. DALMACIJA
20:30 Zajednička večera
Treći dan, petak, 27. maj 2011.
9:00 – 10:00 Okrugli sto: Lokalni vodovodi i kanalisanje manjih mesta
1. Zvonko PLATIŠA: „Unapredjenje kvaliteta vode u lokalnim
vodovodima’’ - Nova publikacija
2. Milenko ŠARIĆ, Risto STJEPANOVIĆ, Darijo KUPREŠAK: „Lokalni
vodovodi na teritoriji grada Banja Luka – stanje i
unapređenje vodosnabdijevanja“
3. Moguće mere za unapređenje postojećeg stanja,
4. Diskusija.
Moderatori: Prof. dr B. DALMACIJA, prof. dr D. POVRENOVIĆ,
Z. PLATIŠA, Dragan KAPIDŽIĆ – Sigma Kula
* Molimo autore da potvrde svoje učešće na Međunarodnom stručnom
skupu najkasnije do 12. maja 2011. da bi rad ušao u program stručnog
skupa i bio odštampan u Zborniku!
10:00 – 10:30 Predlozi, sugestije, zaključci sa jedanaeste Konferencije
10:30 – 13:00 Poseta – piknik na Kadinom vrelu ili obilazak jahorinskih
vrhova žičarom (u zavisnosti od vremenskih uslova)
13:00 – 14:00 Ručak
14:00 Kraj Savetovanja
Srećan put!
Doviđenja 2012!
OPŠTE INFORMACIJE
• Mesto održavanja Konferencije (savetovanja) je: Hotel
«Bistrica», na Jahorini, Pale, 25-27.05.2011. god.
• Međunarodna tehnička izložba «Savremena tehnologija,
oprema i postrojenja za vodovod i kanalizaciju» organizuje se za
vreme konferencije – ispred sale. Proizvođači iz zemlje i inostranstva
izložiće savremenu tehnologiju, opremu, pribor i materijal iz
oblasti: vodovodnih i kanalizacionih sistema.
Kotizacija, smeštaj i prevoz
Svi učesnici na stručnom skupu plaćaju kotizaciju u iznosu od 100
EUR-a (u dinarskoj protivvrednosti - 10.000 dinara) na žiro račun
Udruženja za tehnologiju vode, ili na žiro-račun Poslovnog udruženja
RS.
U okviru kotizacije obezbeđeno je:
– učešće na Konferenciji,
– prijem materijala (Zbornik radova, časopis „Voda i sanitarna tehnika“,
knjiga „Upravljanje kvalitetom vode lokalnih vodovoda“),
– učešće na zajedničkoj večeri,
– turistička poseta Sarajevu.
Uplata kotizacije se vrši na tekući račun Udruženja za tehnologiju vode,
Privredna banka AD Beograd, broj: 255-0034420101000-51, PIB
100066795, Matični broj 07025572.
Instrukcije za naplatu u EUR:
MT103 (Customer transfer/Single Customer Transfer)
INTERMEDIARY BANK: DEUTSCHE BANK AG
FRANKFURT AM MAIN
SWIFT Code: DEUTDEFF
BENEFICIARY S BANK: /EUR 9362609 10
PRIVREDNA BANKA AD BEOGRAD
SWIFT Code: PBBBRSBG
BENEFICIARY S BANK: IBAN NO. RS35255007080000068682
BENEFICIARY: UDRUŽENJE ZA TEHNOLOGIJU VODE I SANITARNO
INŽENJERSTVO, BEOGRAD
Način uplate za Republiku Srpsku:
Na žiro račun Udruženja: "Vodovodi Republike Srpske": NLB – Razvojna
Banka, br. 5620070000400762.
SMEŠTAJ I PREVOZ:
Učesnici Konferencije sami obezbedjuju rezervaciju smeštaja u Hotelu
«Bistrica» (tel. 0038757/270-022). Smeštaj učesnika se može organizovati
i preko Udruženja (za sve one koji svoje učešće prijave
najkasnije do 23.05.2011. godine, po ceni od 4.600,00 dinara po
osobi za jedno prenoćište, pun pansion, dvokrevetna soba; za jednokrevetnu
sobu cena je 5.500 din.).
Udruženje organizuje prevoz autobusom Beograd-Jahorina-Beograd,
sa polaskom 24. maja (utorak) u 12 sati iz Beograda, ispred Sava
Centra, i sa povratkom 27. maja (petak) u popodnevnim satima,
za sve one koji se jave Udruženju i izvrše uplate zaključno sa
23.05.2011. godine po ceni od 4.500,00 din. po jednom učesniku. U
cenu prevoza uključena je i turistička poseta (Sarajevu, 25 i 26. maja
od 17 do 20h).
PRIJAVE UČEŠĆA
na fax Udruženja: 00381 11 244 11 93 ili mailom: office@utvsi.com
UDRUŽENJE ZA TEHNOLOGIJU VODE l SANITARNO INŽENJERSTVO
11000 BEOGRAD, Sinđelićeva br. 21
Tel: 011/244-22-28, Fax: 011/244-11-93
Mob: 064/813-15-26 Tomislav SLAVKOVIĆ
064/28 30 748 Bojana VRANEŠEVIĆ
063/82 57 589 Sonja MILENKOVIĆ
064/165 85 79 Svetlana ĐURICA
www.utvsi.com
UDRUŽENJE: "VODOVODI REPUBLIKE SRPSKE"
tel/fax 00387 57 343191
71123 Istočno Novo Sarajevo,
Stefana Nemanje br. 13
mob: 00387 65 513 349, Jovo Tadić, info@vodovodirs.org
POVRATAK