Prijedlozi RO SGSK RS 07.12.2011

 

 

            На 6. сједнициРепубличког одбора Синдиката радника грађевинарства и стамбено – комуналнихдјелатности Републике Српске, одржане 06.12.2011. године у Дому синдиката уБањалуци, којој су присуствовали сви чланови Републичког одбора, предсједницаССРС Ранка Мишић, министрица за просторно уређење, грађевинарство и екологијуСребренка Голић, са сарадницима, Јово Тадић, генерални секретар Удружења„Водоводи Републике Српске“, поред осталог, расправљало се и о

Мјерама које би требале бити уграђене у Еконоску политикуРепублике Српске за 2012. годину.

Тема расправе је био и буџет Републике Српске за2012. годину, гдје су сви  присутни сагласнида мјере подстицаја домаћој производњи морају бити препознате у буџету.

Послије вишечасовне, садржајне дискусије овај Синдикат предлаже следећемјере које би требало уградити у Економску политику за 2012. годину:

 

 

  1. Да Влада Републике Српске хитно донесе Закон о реструктуирању комуналних предузећа и утврди методологију преноса дуговања предузећа;

 

  1. Да се у циљу побољшања економско – социјалног положаја запослених у сектору грађевинарства и индустрије грађевинског материјала, убудуће, максимално користе домаћи капацитети, односно предузећа из Републике Српске;

 

  1. Да Влада Републике Српске својим мјерама обезбиједи субвенције на увоз енергената за производњу грађевинских материјала;

 

  1. Да Влада Републике Српске обезбиједи средства за подстицај домаће производње и извоза грађевинских материјала;

 

  1. Да  Народна скупштина Републике Српске што прије усвоји закон којим би се обезбиједио квалитет производње грађевинских материјала који би задовољили све стандарде, те који би се, као такви,  извозили у земље Европске уније;

 

  1. Да се кроз одговарајуће институције обезбиједи перманентна контрола квалитета грађевинских материјала који се увозе у нашу земљу, те да се на тај начин елиминишу сви ризици приликом изградње објеката, како би се тиме у потпуности заштитила домаћа производња.

 

      ПРЕДСЈЕДНИК

Миле Рибић, с.р.

POVRATAK