XII Međunarodna konferencija o vodama Jahorina 12 01.05.2012

Udruženje: “Vodovodi Republike Srpske”
Udruženje vodovoda i kanalizacije Srbije i
Udruženje za tehnologiju vode
i sanitarno inženjerstvo - Beograd

pod pokroviteljstvom

Skupštine grada Istočno Sarajevo i
Privredne komore Srbije

ORGANIZUJU
Dvanaestu međunarodnu konferenciju
VODOVODNI I
KANALIZACIONI SISTEMI
PRVO OBAVEŠTENJE
Jahorina, Pale
23-25. maj 2012. godine

 

 

 

CILJ STRUČNOG SKUPA:

• U okviru vodovodnih sistema posebno će se razmatrati:
- problematika kvaliteta vode, odnosno:
• kvalitet vode za piće u svetu i kod nas, i predloga mogućih rešenja (postojeće stanje, neophodne mere),
• iskustva i praksa u primeni savremenih tehnologija prečišćavanja vode za piće i dr,
- Osnovne aktivnosti u vezi sa uštedama u preduzećima vodovoda i kanalizacije, sa posebnim osvrtom na iskustva iz vodovodske prakse oko smanjenja gubitaka vode i unapređenja energetske efikasnosti.
• U okviru kanalizacionih sistema posebno će se razmotriti:
- studije, projekti i izgradnja kanalizacionih objekata,
- savremena tehnologija odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda, sa posebnim osvrtom na savremene mini tehnologije za prečišćavanje otpadnih voda u naseljima.
• Posebno će se dati osvrt na aktivnosti na unapređenju tehničke regulative u oblasti ViK.
• Za vreme savetovanja organizuje se prigodna izložba proizvođača opreme i pribora iz oblasti vodovodnih i kanalizacionih sistema: za merenje protoka i gubitaka vode, kontrolu kvaliteta vode, dezinfekciju vode, racionalnu potrošnju vode (regulatori, regulaciona oprema, armature i dr.), cevni materijal i drugi materijali za vodovodne i kanalizacione sisteme, kao i savremena oprema za prečišćavanje otpadnih voda.

ORGANIZACIONI ODBOR

1. Predstavnik JKP BVK,
2. Milan Mazalica, Vodovod Banja Luka,
3. Damir Cesar, MIV – Varaždin,
4. Enver Sinanović, HTC,
5. Predstavnik grada Istočno Sarajevo,
6. Predrag Bogdanović, Udruženje za tehnologiju vode,
7. Jovo Tadić, Udruženje” Vodovodi Republike Srpske”,
8. Mitar Odović, Vodovod Sokolac,
9. Vlado Reljić, Vodovod Prijedor,
10. Prof. dr Božo Dalmacija, PMF, Univerzitet Novi Sad,
11. Branimir Ljumović, Privredna komora Srbije,
12. Branislav Kujundžić, Udruženje za tehnologiju vode,
13. Zoran Sorajić, Vodovod Trebinje,
14. Prof. dr Dragan Povrenović.

IZVRŠNI ODBOR:

1. Slavomir Popović,
2. Jovo Tadić,
3. Branislav Kujundžić,
4. Tomislav Slavković,
5. Božo Dalmacija,
6. Vlado Reljić,
7. Milka Vidović,
8. Šćepo Bogdanović,
9. Zoran Radivijević,
10. Marina Živanović.

TEMATSKE OBLASTI DVANAESTOG MEĐUNARODNOG STRUČNOG SKUPA

„Vodovodni i kanalizacioni sistemi“ (Jahorina 2012.)

I Vodovodni sistemi:

• Kvalitet vode za piće i upravljanje vodovodnim sistemima (savremene tehnologije prečišćavanja i kontrole vode za piće, sanitarna zaštita, merenja u sistemima, standardi, propisi i dr.).
Moderatori: prof. dr Božo Dalmacija, dr Marina Mandić.

II Kanalizacioni sistemi:

• Savremene tehnologije odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda;
• Postupci izgradnje kanalizacionih objekata i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda.
Moderatori: prof. dr Dragan Povrenović, Marina Živanović, dipl. ing.

III Prioritetni zadaci u preduzećima vodovoda i kanalizacije u narednom periodu:

• Podrška savremenom upravljanju malim i srednjim vodovodima;
• Permanentna edukacija kadrova;
• Prilagođavanje tehničke regulative standardima EU;
• Unapređenje automatizacije i informacionih sistema; upravljanje, merenje i modeliranje u
vodovodnim i kanalizacionim sistemima;
• Strategija restruktuiranja i privatizacije u preduzećima vodovoda i kanalizacije.
Moderatori: Predrag Bogdanović, dipl. ing., Zoran Radivojević, dipl. ing.

IV Podrška savremenom upravljanju u vodovodnim i kanalizacionim sistemima:

• Smanjenje gubitaka vode;
• Metode unapređivanja energetske efikasnosti;
• Racionalan izbor opreme, pribora i materijala i dr.

TROŠKOVI UČEŠĆA ZA PROIZVODJAČE OPREME I PRIBORA


Za učesnike međunarodne konferencije (Savetovanja) – sponzore (proizvođače opreme) koji snose troškove Savetovanja u iznosu od 700 EUR-a*, Organizator se obavezuje da obezbedi:

- isticanje naziva firme na panou ispred sale gde se održava Savetovanje,
- prezentaciju firme u Zborniku na 1 B5 (crno –bela),
- prezentaciju proizvodnog programa firme sve vreme trajanja Savetovanja na posebnom štandu, ispred sale, sa mogućnošću podele propagandnog materijala,
- prezentaciju proizvodnog programa firme u trajanju do 5 minuta na plenarnom skupu Savetovanja prema programu Savetovanja,
- izlaganje stručnog rada na savetovanju u trajanju do 10 minuta i objavljivanje rada u zborniku radova,
- prisustvo 2 predstavnika firme bez kotizacije i na svačanoj večeri i dve besplatne publikacije za stručni skup.

Za učesnike Savetovanja – glavne sponzore (proizvođače opreme) koji snose troškove Savetovanja u iznosu do 2.000 EUR-a*, Organizator se obavezuje da obezbedi, pored gore navedenih aktivnosti:

- prezentaciju proizvodnog programa firme u trajanju do 10 minuta na plenarnom skupu Savetovanja,
- prezentaciju firme u jednom broju časopisa «Voda i sanitarna tehnika», 1 strana A4 (kolor), i na 2 strane u Zborniku (B5 crno-belo),
- prisustvo do dva predstavnika firme bez kotizacije i na svečanoj večeri i dva besplatna primerka publikacije za stručni skup,
- izlaganje stručnog rada na savetovanju u trajanju do 10 minuta i objavljivanje rada u zborniku radova,
- učešće na okruglim stolovima, prema Programu Savetovanja.

Za generalne sponzore savetovanja, koji snose troškove do 3.000 EUR-a Organizator se obavezuje da obezbedi, pored navedenih aktivnosti za sponzore i glavne sponzore, i sledeće:

- prezentaciju proizvodnog programa generalnog sponzora u trajanju do 20 min. na plenarnom skupu Savetovanja,
- prisustvo četiri predstavnika firme bez kotizacije i na svečanoj večeri i dva besplatna primerka publikacije za stručni skup,
- da se firma generalnih sponzora istakne u svim materijalima savetovanja, u časopisu «Voda i sanitarna tehnika», na 2 A4 (color) i u Zborniku, na 2 strane (B5 crno belo), kao i na vidnom mestu u velikoj sali,
- da generalni sponzor uputi pozdravne reči za vreme otvaranja savetovanja,

Za generalnog pokrovitelja Savetovanja, koji snosi najveći deo troškova Savetovanja, Organizator se obavezuje da obezbedi, pored navedenih aktivnosti za generalne sponzore, i sledeće:

- članstvo u Organizacionom odboru i direktan uticaj na program Savetovanja,
- predstavljanje svoje firme (u trajanju do 15 min.) prilikom otvaranja međunarodne konferencije putem prigodnog filma - projekcije i sl.
- da se, na zahtev generalnog pokrovitelja, organizuju poslovni razgovori sa poslovodstvima vodovodnih i kanalizacionih sistema iz određenih regiona.
* Uplate se vrše na žiro račun Udruženja za tehnologiju vode u dinarskoj protivvtrednosti ili na račun Udruženja: “Vodovodi Republike Srpske”.

PRIJAVE UČEŠĆA

na fax Udruženja: 00381 11 244 11 93 ili mailom: office@utvsi.com
UDRUŽENJE ZA TEHNOLOGIJU VODE l SANITARNO INŽENJERSTVO
11000 BEOGRAD, Sinđelićeva br. 21
Tel: 011/244-22-28, Fax: 011/244-11-93
Mob: 064/813-15-26 Tomislav SLAVKOVIĆ
064/28 30 748 Bojana VRANEŠEVIĆ
063/82 57 589 Sonja MILENKOVIĆ
064/165 85 79 Svetlana ĐURICA
www.utvsi.com


UDRUŽENJE: "VODOVODI REPUBLIKE SRPSKE"
tel/fax 00387 57 343191
71123 Istočno Novo Sarajevo,
Stefana Nemanje br. 13
mob: 00387 65 513 349, Jovo Tadić, jovotad@teol.net

POVRATAK