XIII Međunarodna konferencija Vodovodni i kanalizacioni sistemi - Jahorina prvi poziv 2013 12.02.2013
Udruženje: “Vodovodi Republike Srpske”
Udruženje vodovoda i kanalizacije Srbije i
Udruženje za tehnologiju vode
i sanitarno inženjerstvo Beograd
pod pokroviteljstvom
Skupštine grada Istočno Sarajevo i
Privredne komore Srbije
ORGANIZUJU
Trinaestu međunarodnu konferenciju
VODOVODNI I
KANALIZACIONI SISTEMI
na Jahorini, Pale, 22-24. maj 2013.
PRVO OBAVEŠTENJE
• POZIV ZA PRIJAVU RADOVA
• POZIV PROIZVOĐAČIMA OPREME ZA
UČEŠĆE U RADU KONFERENCIJE
Jahorina, Pale
22-24. maj 2013. godine
PRIJAVE UČEŠĆA
šalju se na adresu:
UDRUŽENJE ZA TEHNOLOGIJU VODE
I SANITARNO INŽENJERSTVO
11000 BEOGRAD, Sinđelićeva br. 21
Tel: 011/244-22-28, Fax: 011/244-11-93
Mob: 064/813-15-26 Tomislav Slav-ko-vić;
064/28 30 748 Bojana Vranešević;
063/82 57 589 Sonja Milenković
064/165 85 79 Svetlana Đurica
E-mail: office@utvsi.com
www.utvsi.com
UDRUŽENJE: “VODOVODI REPUBLIKE SRPSKE”
tel/fax 00387 57 343 191
71 123 Istočno Novo Sarajevo,
Stefana Nemanje br 13
mob: 00387 65 513 349, Jovo Tadić
e-mail: jovotad@teol.net
UDRUŽENJE JE U 2010. GODINI OBELEŽILO
50 GODINA SVOG NEPREKIDNOG RADA I 40
GODINA KONTINUIRANOG IZLAŽENJA
ČASOPISA „VODA I SANITARNA TEHNIKA“
POSTANITE ČLAN UDRUŽENJA
ZA 2013. GODINU
PRETPLATITE SE NA NAUČNO
STRUČNI ČASOPIS:
«VODA I SANITARNA TEHNIKA», 2013.
Objavljujte naučno-stručne radove u časopisu
i interesantne primere iz prakse iz oblasti
vodovoda i kanalizacije.
OPŠTE INFORMACIJE
• Mesto održavanja Konferencije (savetovanja) je: Hotel «Bistrica»,
na Jahorini, Pale, 22-24.05.2013. god.
• Međunarodna tehnička izložba «Savremena tehnologija,
oprema i postrojenja za vodovod i kanalizaciju» organizuje se za
vreme konferencije – ispred sale. Proizvođači iz zemlje i inostranstva
izložiće savremenu tehnologiju, opremu, pribor i materijal iz oblasti:
vodovodnih i kanalizacionih sistema.
• Kotizacija, smeštaj i prevoz
Svi učesnici na stručnom skupu plaćaju kotizaciju u iznosu od 100
EUR-a na žiro račun Udruženja za tehnologiju vode, u dinarskoj protivvrednosti
ili na žiro-račun Poslovnog udruženja RS.
U okviru kotizacije obezbeđeno je:
- učešće na Konferenciji,
- prijem materijala (Zbornik radova, časopis „Voda i sanitarna
tehnika“),
- učešće na zajedničkoj večeri,
- turistička poseta Sarajevu.
Učesnici Konferencije sami obezbeđuju rezervaciju smeštaja u
Hotelu «Bistrica» (tel. 0038757/270-022).
• U drugom obaveštenju (oko 10.04.2013.god.) Udruženje će objaviti
detaljan program Savetovanja i uslove organizovanja smeštaja i prevoza
(autobus: Beograd – Jahorina i obratno) za one učesnike koji se
odluče da preko Udruženja rezervišu smeštaj i prevoz.
VAŽNI DATUMI ZA AUTORE I PROIZVOĐAČE:
• Do 15. marta 2013. god. prijava naziva rada za Stručni skup.
• Do 15. aprila 2013. god. dostava stručnog rada Udruženju na 5-8
strana, na CD-u ili e-mail-om radi objavljivanja u Zborniku (Format
A4, Margine 2,5 cm, font 12, slova Arial, slike u JPG formatu, razmak
između redova 12-13, podnaslovi numerisani I u boldu (npr. 1. xxx, 1.1.
yyy itd); Struktura dokumenta: Naslov, Autor, Firma (samo naziv),
Jedan e-mail, Abstrakt od 150 - 200 reči, Ključne reči - do 10,
Zaključak, Literatura).
Napomena: Mole se proizvođači da predlože stručne radove iz
svoje delatnosti, odnosno programa Savetovanja.
CILJ STRUČNOG SKUPA:
• U okviru vodovodnih sistema posebno će se
razmatrati:
- problematika kvaliteta vode, odnosno:
• kvalitet vode za piće u svetu i kod nas, i predlog mogućih
rešenja (postojeće stanje, neophodne mere),
• iskustva i praksa u primeni savremenih tehnologija prečišćavanja
vode za piće i dr,
- Osnovne aktivnosti u vezi sa uštedama u preduzećima
vodovoda i kanalizacije, sa posebnim osvrtom na iskustva iz
vodovodske prakse oko smanjenja gubitaka vode i
unapređenja energetske efikasnosti, savremenog održavanja
objekata ViK, izbora cevnog materijala i dr.
• U okviru kanalizacionih sistema posebno će se
razmotriti:
- studije, projekti i izgradnja kanalizacionih objekata,
- savremena tehnologija odvođenja i prečišćavanja otpadnih
voda, sa posebnim osvrtom na savremene (mini)
tehnologije za prečišćavanje otpadnih voda u naseljima.
• Za vreme savetovanja organizuje se prigodna
izložba proizvođača opreme i pribora iz oblasti vodovodnih
i kanalizacionih sistema: za merenje protoka i gubitaka
vode, kontrolu kvaliteta vode (laboratorijska oprema za manje
i srednje vodovode), dezinfekciju vode, racionalnu potrošnju
vode (regulatori, regulaciona oprema, armature i dr.), cevni
materijal i drugi materijali za vodovodne i kanalizacione sisteme,
kao i savremena oprema za prečišćavanje otpadnih
voda.
ORGANIZACIONI ODBOR
1. Predstavnik JKP Beogradski vodovod i kanalizacija,
2. Predstavnik Udruženja vodovoda i kanalizacije Srbije,
3. Predrag Bogdanović, Predsednik,
4. Milan Mazalica, Vodovod Banja Luka,
5. Damir Cesar, MIV – Varaždin,
6. Enver Sinanović, HTC Sarajevo,
7. Predstavnik grada Istočno Sarajevo,
8. Jovo Tadić, Udruženje” Vodovodi Republike Srpske”,
9. Dr Milka Vidović, IHTM,
10. Vlado Reljić, Vodovod Prijedor,
11. Branimir Ljumović, Privredna komora Srbije,
12. Zoran Sorajić, Vodovod Trebinje,
13. Prof. dr Dragan Povrenović, TMF, Beograd,
14. Predstavnik Građevinskog fakulteta, Beograd,
15. Predstavnik Instituta "Jaroslav Černi", Beograd.
IZVRŠNI ODBOR:
1. Slavomir Popović - Udruženje za tehnologiju vode, predsednik,
2. Jovo Tadić, Udruženje: "Vodovodi Republike Srpske",
3. Branislav Kujundžić, Udruženje za tehnologiju vode,
4. Tomislav Slavković, Udruženje za tehnologiju vode,
5. Božo Dalmacija, PMF, Novi Sad,
6. Vlado Reljić, Vodovod Prijedor,
7. Zoran Radivojević, JKP BVK,
8. Marina Živanović, JKP BVK
9. Tatjana Petrić Ercegović, Privredna komora Srbije
TEMATSKE OBLASTI TRINAESTOG
MEĐUNARODNOG STRUČNOG SKUPA
„Vodovodni i kanalizacioni sistemi“
(Jahorina 2013.)
I Vodovodni sistemi:
• Kvalitet vode za piće i upravljanje
vodovodnim sistemima (savremene
tehnologije prečišćavanja i kontrole vode
za piće, sanitarna zaštita, merenja u
sistemima, standardi, propisi i dr.).
II Kanalizacioni sistemi:
• Savremene tehnologije odvođenja i
prečišćavanja otpadnih voda;
• Postupci izgradnje kanalizacionih
objekata i postrojenja za prečišćavanje
otpadnih voda.
III Uštede u preduzećima vodovoda i
kanalizacije:
• Smanjenje gubitaka vode;
• Unapređenje energetske efikasnosti;
• Savremeno održavanje objekata ViK;
• Racionalni izbor cevnog materiijala,
opreme i pribora;
• Unapređenje automatizacije i
informacionih sistema.
AKTUELNE PUBLIKACIJE ZA PREDUZEĆA
VODOVODA I KANALIZACIJE I DRUGE
Udruženje za tehnologiju vode i sanitarno
inženjerstvo nudi Vam veoma povoljno sledeće
publikacije:
1. Časopis „VODA I SANITARNA
TEHNIKA“ (A4, 100 str.);
2. AKTUELNI PROBLEMI I UŠTEDE U
PREDUZEĆIMA VODOVODA I
KANALIZACIJE (A4, 284 str.);
3. KVALITET VODE U SISTEMIMA
VODOVODA I VODE U INDUSTRIJI
(B5, 200 str.);
4. Ostala izdanja možete naći na našem sajtu:
www.utvsi.com.
POVRATAK