NIKOLE TESLE 53A, 71123 ISTOČNO NOVO SARAJEVO

info@vodovodirs.org

+387 57 343 191

+387 65 888 522

Međunarodna konferencija o vodama
Održivi razvoj u sektoru vodnih usluga
J A H O R I N A 2 0 2 4

Održivi razvoj u sektoru vodnih usluga
24-26. april 2024. godine
HOTEL TERMAG Jahorina

Teme konferencije

– Vodosnabdijevanje
– Odvodnja i prečišćavanje otpadnih voda
– Reforma u sektoru javnih vodnih usluga

CILJEVI KONFERENCIJE

Međunarodna konferencija o vodama „Jahorina 2024” prilika je za razmjenu znanja i iskustava, kao i vođenje dijaloga o organizacionim, ekonomskim i tehničkim problemima u oblasti upravljanja u preduzećima koja upravljaju sistemima vodosnabdijevanja, odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda. Cilj je da doprinesemo boljem i bržem rješavanju problema u vodnom sektoru i uzajamnom razumijevanju i podršci na nivou struke u regionu.

Glavna tema posvećena je neophodnim reformama u sektoru javnih vodnih usluga. Tokom debate imaćemo priliku da saznamo kako reforme organizacionih politika i strategija mogu doprinijeti poboljšanjima i efikasnosti komunalnih preduzeća iz oblasti javnih vodnih usluga.

Kvalitet vode za piće i upravljanje rizikom biće predmet diskusije na kojoj će biti riječi o novim propisima, problemima i aktivnostima koje se u regionu sprovode za očuvanje i poboljšanje bezbijednosti snabdijevanja vodom za piće.

Konferencija će dati akcenat na primjenu direktiva EU o urbanim otpadnim vodama, korištenje obnovljivih izvora energije (izgradnja solarnih elektrana), kao i mogućnostima finansiranja sektora.

Posebno će se razmatrati i diskutovati o energetskim problemima i uticaju na poslovanje preduzeća, trenutno veoma aktuelnoj temi u oblasti pružanja usluga snabdijevanja vodom i odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda.

Konferencija je i prilika za promociju i predstavljanje roba i usluga privrednih subjekata, kako domaćih tako i inostranih, novih tehnologija i njihovih primjena u sektoru vodosnabdijevanja, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda.

Korištenje grant i kreditnih sredstava iz međunarodnih organizacija i fondova zahtijevaju znanje o načinu i mogućnosti korištenja istih. Konferencija jeste prilika da se učesnici upoznaju o trenutno aktivnim i nadolazećim projektima.

ZNAČAJ REFORME SEKTORA VODNIH USLUGA U REPUBLICI SRPSKOJ

Pregled upravlјanja sektorom javnih vodnih usluga, institucionalnog, pravnog i regulatornog okvira u Republici Srpskoj i BiH pokazuje veoma fragmentiran pristup i nedostatak jasnoće u pogledu uloga i odgovornosti, što rezultuje lošim funkcionisanjem vodovodnih preduzeća i dovodi u pitanje njihovu samoodrživost.

Postojeći pravni okvir, odnosno zakoni koji regulišu sektor nisu međusobno usaglašeni niti su usklađeni sa Zakonom o lokalnoj samoupravi, koji bi takođe trebali regulisati pružanje usluga od strane lokalnih zajednica.

Takođe, javnim pružaocima usluga vodosnabdijevanja, odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda nedostaje neophodna autonomija i odgovornost za vođenje procesa.

Niske tarife i visoka neefikasnost doveli su do toga da mnoga vodovodna preduzeća nemaju dovolјno prihoda da bi bile samoodržive, čime su izgubile svoju autonomiju i sposobnost da ispune očekivanja građana i zahtjeve EU-a u pogledu ispunjavanja direktiva koje regulišu ovu oblast.

Tarife se ne utvrđuju u skladu sa principima nadoknade troškova, niske su u regionalnom poređenju i mnogo ispod praga pristupačnosti, što dovodi u opasnost održivost usluga i ometa investicije i napore za širenje javne vodne infrastrukture.

Unapređenje finansiranja sektora kroz postavlјanje i usvajanje metodologije za određivanje tarifa je stoga prioritet. Za to je potrebna politička volјa i uspostavlјanje odgovarajućih regulatornih mehanizama. U vezi s navedenim, tzv. “Vodna alijansa” je razvila Projekat modernizacije vodnih usluga u BiH.

Cilј projekta je podrška Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini da ojačaju institucionalne kapacitete na entitetskom i lokalnom nivou za pobolјšano pružanje usluga vodosnabdijevanja, odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda, omogući pristup vodnim uslugama i efikasnost pružalaca vodnih usluga u lokalnim zajednicama.

Reforma sektora vodnih usluga u Republici Srpskoj je pokrenuta i sprovodi se značajan dio aktivnosti utvrđenih reformom. Radna grupa koja je formirana od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske je utvrdila tekst zakona o vodnim uslugama Republike Srpske.

Zakon predstavlja temelj za provođenje reformi sektora vodnih usluga. Konferencija je dobra prilika da se učesnici upoznaju sa novim pristupom sektoru vodnih usluga predviđenim definisanom reformom i nadolazećim Zakonom o vodnim uslugama Republike Srpske.

Konferencija “Jahorina” 2024 bi trebala da identifikuje strateške prioritete u sektoru javnih vodnih usluga, u skladu sa cilјevima koji se odnose na makroekonomsku stabilnost i samoodrživost, što će olakšati postizanje standarda, cilјeva i zadataka javnog vodnog sektora na dugoročni period.

×