NIKOLE TESLE 53A, 71123 ISTOČNO NOVO SARAJEVO

info@vodovodirs.org

+387 57 343 191

+387 65 888 522

Skupština Udruženja

Skupština je najviši organ Udruženja i istu čine svi predstavnici članova Udruženja sa jednakim pravom glasa. Broj predstavnika u Skupštini povećava se pristupanjem novih članova i smanjuje se prestankom članstva u skladu sa odredbama Statuta.

Način rada Skupštine pobliže se utvrđuje Poslovnikom o radu Skupštine. Redovno sazivanje Skupštine je u pravilu jednom godišnje prilikom razmatranja Izvještaja o radu i finasijskog izvještaja i utvrđivanje smjernica za djelovanje Udruženja. U slučaju potrebe može se sazvati i vanredna sjednica Skupštine na prijedlog Upravnog odbora Udruženja, odnosno po inicijativi najmanje 10 članova Udruženja. Sjednice Skupštine saziva predsjednik odnosno potpredsjenik Skupštine pisanim pozivom uz priloženi materijal.

Nadležnosti Skupštine su u skladu sa Statutom.

Dragan Kelečević

Predsjednik Skupštine Udruženja
KP "Budućnost" A.D. Laktaši

Slaviša Soknić

Potpredsjednik Skupštine Udruženja KP "VODOVOD" A.D. NEVESINJE
×