NIKOLE TESLE 53A, 71123 ISTOČNO NOVO SARAJEVO

info@vodovodirs.org

+387 57 343 191

+387 65 888 522

AKTUELNO

Međunarodna konferencija o vodama
Održivi razvoj u sektoru vodnih usluga
J A H O R I N A 2 0 2 4

Održivi razvoj u sektoru vodnih usluga
24-26. april 2024. godine
HOTEL TERMAG Jahorina

Teme konferencije

– Vodosnabdijevanje
– Odvodnja i prečišćavanje otpadnih voda
– Reforma u sektoru javnih vodnih usluga

CILJEVI KONFERENCIJE

Međunarodna konferencija o vodama „Jahorina 2024” prilika je za razmjenu znanja i iskustava, kao i vođenje dijaloga o organizacionim, ekonomskim i tehničkim problemima u oblasti upravljanja u preduzećima koja upravljaju sistemima vodosnabdijevanja, odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda. Cilj je da doprinesemo boljem i bržem rješavanju problema u vodnom sektoru i uzajamnom razumijevanju i podršci na nivou struke u regionu.

Glavna tema posvećena je neophodnim reformama u sektoru javnih vodnih usluga. Tokom debate imaćemo priliku da saznamo kako reforme organizacionih politika i strategija mogu doprinijeti poboljšanjima i efikasnosti komunalnih preduzeća iz oblasti javnih vodnih usluga.

Kvalitet vode za piće i upravljanje rizikom biće predmet diskusije na kojoj će biti riječi o novim propisima, problemima i aktivnostima koje se u regionu sprovode za očuvanje i poboljšanje bezbijednosti snabdijevanja vodom za piće.

Konferencija će dati akcenat na primjenu direktiva EU o urbanim otpadnim vodama, korištenje obnovljivih izvora energije (izgradnja solarnih elektrana), kao i mogućnostima finansiranja sektora.

Posebno će se razmatrati i diskutovati o energetskim problemima i uticaju na poslovanje preduzeća, trenutno veoma aktuelnoj temi u oblasti pružanja usluga snabdijevanja vodom i odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda.

Konferencija je i prilika za promociju i predstavljanje roba i usluga privrednih subjekata, kako domaćih tako i inostranih, novih tehnologija i njihovih primjena u sektoru vodosnabdijevanja, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda.

Korištenje grant i kreditnih sredstava iz međunarodnih organizacija i fondova zahtijevaju znanje o načinu i mogućnosti korištenja istih. Konferencija jeste prilika da se učesnici upoznaju o trenutno aktivnim i nadolazećim projektima.

ZNAČAJ REFORME SEKTORA VODNIH USLUGA U REPUBLICI SRPSKOJ

Pregled upravlјanja sektorom javnih vodnih usluga, institucionalnog, pravnog i regulatornog okvira u Republici Srpskoj i BiH pokazuje veoma fragmentiran pristup i nedostatak jasnoće u pogledu uloga i odgovornosti, što rezultuje lošim funkcionisanjem vodovodnih preduzeća i dovodi u pitanje njihovu samoodrživost.

Postojeći pravni okvir, odnosno zakoni koji regulišu sektor nisu međusobno usaglašeni niti su usklađeni sa Zakonom o lokalnoj samoupravi, koji bi takođe trebali regulisati pružanje usluga od strane lokalnih zajednica.

Takođe, javnim pružaocima usluga vodosnabdijevanja, odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda nedostaje neophodna autonomija i odgovornost za vođenje procesa.

Niske tarife i visoka neefikasnost doveli su do toga da mnoga vodovodna preduzeća nemaju dovolјno prihoda da bi bile samoodržive, čime su izgubile svoju autonomiju i sposobnost da ispune očekivanja građana i zahtjeve EU-a u pogledu ispunjavanja direktiva koje regulišu ovu oblast.

Tarife se ne utvrđuju u skladu sa principima nadoknade troškova, niske su u regionalnom poređenju i mnogo ispod praga pristupačnosti, što dovodi u opasnost održivost usluga i ometa investicije i napore za širenje javne vodne infrastrukture.

Unapređenje finansiranja sektora kroz postavlјanje i usvajanje metodologije za određivanje tarifa je stoga prioritet. Za to je potrebna politička volјa i uspostavlјanje odgovarajućih regulatornih mehanizama. U vezi s navedenim, tzv. “Vodna alijansa” je razvila Projekat modernizacije vodnih usluga u BiH.

Cilј projekta je podrška Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini da ojačaju institucionalne kapacitete na entitetskom i lokalnom nivou za pobolјšano pružanje usluga vodosnabdijevanja, odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda, omogući pristup vodnim uslugama i efikasnost pružalaca vodnih usluga u lokalnim zajednicama.

Reforma sektora vodnih usluga u Republici Srpskoj je pokrenuta i sprovodi se značajan dio aktivnosti utvrđenih reformom. Radna grupa koja je formirana od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske je utvrdila tekst zakona o vodnim uslugama Republike Srpske.

Zakon predstavlja temelj za provođenje reformi sektora vodnih usluga. Konferencija je dobra prilika da se učesnici upoznaju sa novim pristupom sektoru vodnih usluga predviđenim definisanom reformom i nadolazećim Zakonom o vodnim uslugama Republike Srpske.

Konferencija “Jahorina” 2024 bi trebala da identifikuje strateške prioritete u sektoru javnih vodnih usluga, u skladu sa cilјevima koji se odnose na makroekonomsku stabilnost i samoodrživost, što će olakšati postizanje standarda, cilјeva i zadataka javnog vodnog sektora na dugoročni period.

ODRŽANA 5 JUBILARNA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA ” DANI VODA NIŠ 2022″

U periodu od 06.-09.06. 2022. godine održana je 5 jubilarna manifestacija ” DANI VODA NIŠ 2022″. Učešće na koferenciji uzeli su i predstavnici Udruženja ” Vodovodi Republike Srpske”.

XVII RADNO-SPORTSKI SUSRETI ZAPOSLENIH U VODOVODIMA REPUBLIKE SRPSKE

U periodu od  04.-07.06.2022. godine  u Trebinju u Gradu Sunca uspješno su održani XVII Radno-sportski susreti zaposlenih u vodovodima Republike Srpske.
Ukupno je učestvovalo preko 400 učesnika iz 19 Vodovodnih preduzeća.

USPJEŠNO ZAVRŠENA XXI MEĐUNARODNA KONFERENCIJA NA JAHORINI “VODOVODNI I KANALIZACIONI SISTEMI”

XXI konferencija ViK sistemi izazvala je veliku pažnju stručne javnosti, predstavnika državnih organa i institucija Republike Srpske, kao i javnih medija.

Preko 200 učesnika, stručnjaka svih profila iz Javnih preduzeća vodovoda i kanalizacije, Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Republike Srpske, Privredne komore Srbije, predstavnika međunarodnih i državnih institucija, izlagača opreme i tehnologije, iz Republike Srpske, Srbije, Slovenije, Hrvatske i Crne Gore, imalo je priliku da se upozna sa najnovijim kretanjima u sektoru voda, razmeni iskustva i novih saznanja, pružajući novi doprinos javnom snabdevanju vodom za piće.

Teme konferencije: Reforma sektora javnih vodnih usluga, Benčmarking – pokazatelji uspešnosti preduzeća ViK, Vodovodni i kanalizacioni sistemi, Bezbednost i kvalitet vode za piće, izlagane su i diskutovane tokom dva dana rada. Osnovne poruke sa konferencije se delom odnose na preduzeća u Republici Srpskoj, a delom su opšteg karaktera kako za sva ViK preduzeća, tako i za državne organe i donosioce odluka:

  1. Reforma vodnih usluga u Republici Srpskoj je potpuno zaživjela. Izrađen je Program unapređenja vodnih usluga i usvojen na Vladi Republike Srpske. Program sadrži veliki broj aktivnosti čijom realizacijom bi se  značajno unaprijedio sektor vodnih usluga. Neophodno je nastaviti sa realizacijom aktivnosti utvrđenih Programom i hitno krenuti u izradu nacrta Zakona o vodnim uslugama, kao temeljnog dokumenta. Sve domaće nadležne institucije kao i međunarodne organizacije su spremne nastaviti pružati punu podršku nastavku svih planiranim aktivnosti u pravcu Reforme vodnih usluga u Republici Srpskoj.
  2. Prikazani su modeli praćenja benčmarkinga u BiH, kao i metod praćenja i pokazatelji uspešnosti preduzeća ViK u Srbiji. Potrebno je da sva preduzeća u R. Srpskoj pristupe programu benčmarkinga, u skladu sa platformom koja će biti uskoro dovršena i zvanično prihvaćena. Platforma će biti deo informaciong sistema državnih organa Republike Srpske.
  3. Od rezultata reforme zavisiće i podrška i pristup međunarodnim finansijskim i ostalim institucijama, odnosno fondovima.
  4. Na vodovodne sisteme i snabdevanje vodom za piće značajan uticaj donose klimatske promene, a posebno u područjima sa velikim sezonskim neravnomernostima u potrošnji. Ono što se može učiniti je pre svega smanjenje gubitaka, čime se pored uštede u vodi značajno doprinosi i uštedi u energiji.
  5. Razmatrana su pitanja kvaliteta vode za piće sa stanovišta kompatibilnosti sa pravilnikom, mogućih zagađujućih materija, kao i klimatskih promena. Zaključeno je da se preduzeća ViK pored svoji redovnih aktivnosti moraju pripremati za prevenciju i sprečavanje negativnih uticaja koji potiču od zagađenja, kao i ublažavanje uticaja i prilagođavanje na klimatske promene. Značajnu pomoć mogu dobiti od naučno-istraživačkih institucija.
  6. Jedno od značajnih zagađenja su i komunalne i industrijske otpadne vode. Kao neophodaan instrument zaštite životne sredine prikazan je model ,,zagađivač plaća“ na primeru oblasti u nadležnosti ,,Vojvodina vode“, primenljiv i za ostale teritorije.

                                                                   Organizaciono – Izvršni Odbor Konferencije

SASTANAK UPRAVNOG ODBORA UDRUŽENJA VODOVODI REPUBLIKE SRPSKE

Dana 20.04.2022. godine u Trebinju u Gradu Sunca održana je XXII redovna sjednica Upravnog odbora ” Udruženja vodovoda” Republike Srpske.

Najznačajnije tačke tematike o kojoj se raspravljalo na sjednici bile su:

  • Program unapređenja sektora  vodnih usluga u Republici Srpskoj
  • Međunarodna konferencija – Vodovodni i kanalizacioni sistemi Jahorina 21
  • Radno- sportski susreti u vodovodima Republike Srpske

Virtuelni sastanak delegacija GIZ- a i delegacije Udruženja” Vodovodi Republike Srpske

Dana 01.04. sa početkom u 10 h održan je ON- line sastanak delegacija GIZ -a  sa delegacijom ” Udruženja Vodovodi Republike Srpske”

Tematika sastanka bila je trenutno stanje Udruženja i mogućnosti nastavka saradnje sa GIZ- om.

Na prijedlog predsjednika Udruženja. gos. LJubiše Lalovića raspravljalo se o svim predloženim modulima od strane GIZ-a

Dogovoren je ponovni sastanak uz dokumentovanje svih aktivnosti.

×