NIKOLE TESLE 53A, 71123 ISTOČNO NOVO SARAJEVO

info@vodovodirs.org

+387 57 343 191

+387 65 888 522

USPJEŠNO ZAVRŠENA XXI MEĐUNARODNA KONFERENCIJA NA JAHORINI “VODOVODNI I KANALIZACIONI SISTEMI”

XXI konferencija ViK sistemi izazvala je veliku pažnju stručne javnosti, predstavnika državnih organa i institucija Republike Srpske, kao i javnih medija.

Preko 200 učesnika, stručnjaka svih profila iz Javnih preduzeća vodovoda i kanalizacije, Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Republike Srpske, Privredne komore Srbije, predstavnika međunarodnih i državnih institucija, izlagača opreme i tehnologije, iz Republike Srpske, Srbije, Slovenije, Hrvatske i Crne Gore, imalo je priliku da se upozna sa najnovijim kretanjima u sektoru voda, razmeni iskustva i novih saznanja, pružajući novi doprinos javnom snabdevanju vodom za piće.

Teme konferencije: Reforma sektora javnih vodnih usluga, Benčmarking – pokazatelji uspešnosti preduzeća ViK, Vodovodni i kanalizacioni sistemi, Bezbednost i kvalitet vode za piće, izlagane su i diskutovane tokom dva dana rada. Osnovne poruke sa konferencije se delom odnose na preduzeća u Republici Srpskoj, a delom su opšteg karaktera kako za sva ViK preduzeća, tako i za državne organe i donosioce odluka:

  1. Reforma vodnih usluga u Republici Srpskoj je potpuno zaživjela. Izrađen je Program unapređenja vodnih usluga i usvojen na Vladi Republike Srpske. Program sadrži veliki broj aktivnosti čijom realizacijom bi se  značajno unaprijedio sektor vodnih usluga. Neophodno je nastaviti sa realizacijom aktivnosti utvrđenih Programom i hitno krenuti u izradu nacrta Zakona o vodnim uslugama, kao temeljnog dokumenta. Sve domaće nadležne institucije kao i međunarodne organizacije su spremne nastaviti pružati punu podršku nastavku svih planiranim aktivnosti u pravcu Reforme vodnih usluga u Republici Srpskoj.
  2. Prikazani su modeli praćenja benčmarkinga u BiH, kao i metod praćenja i pokazatelji uspešnosti preduzeća ViK u Srbiji. Potrebno je da sva preduzeća u R. Srpskoj pristupe programu benčmarkinga, u skladu sa platformom koja će biti uskoro dovršena i zvanično prihvaćena. Platforma će biti deo informaciong sistema državnih organa Republike Srpske.
  3. Od rezultata reforme zavisiće i podrška i pristup međunarodnim finansijskim i ostalim institucijama, odnosno fondovima.
  4. Na vodovodne sisteme i snabdevanje vodom za piće značajan uticaj donose klimatske promene, a posebno u područjima sa velikim sezonskim neravnomernostima u potrošnji. Ono što se može učiniti je pre svega smanjenje gubitaka, čime se pored uštede u vodi značajno doprinosi i uštedi u energiji.
  5. Razmatrana su pitanja kvaliteta vode za piće sa stanovišta kompatibilnosti sa pravilnikom, mogućih zagađujućih materija, kao i klimatskih promena. Zaključeno je da se preduzeća ViK pored svoji redovnih aktivnosti moraju pripremati za prevenciju i sprečavanje negativnih uticaja koji potiču od zagađenja, kao i ublažavanje uticaja i prilagođavanje na klimatske promene. Značajnu pomoć mogu dobiti od naučno-istraživačkih institucija.
  6. Jedno od značajnih zagađenja su i komunalne i industrijske otpadne vode. Kao neophodaan instrument zaštite životne sredine prikazan je model ,,zagađivač plaća“ na primeru oblasti u nadležnosti ,,Vojvodina vode“, primenljiv i za ostale teritorije.

                                                                   Organizaciono – Izvršni Odbor Konferencije

×