NIKOLE TESLE 53A, 71123 ISTOČNO NOVO SARAJEVO

info@vodovodirs.org

+387 57 343 191

+387 65 888 522

Upravni odbor

Upravni odbor Udruženja ima 12 članova. Skupština Udruženja na predlog vodovodnih preduzeća – članica, donosi odluku koji članovi imaju predstavnike u Upravnom odboru. Upravni odbor ima predsjednika i dva podpredsjednika, a mandat članova traje 4 godine s mogućnošću ponovnog izbora.

Nadležnosti su u skladu sa Statutom.

Članovi upravnog odbora

Ljubiša Lalović

Udruženje “Vodovodi Republike Srpske”, predsjednik Upravnog odbora

Milan Kovačević

KP "Park" Mrkonjić Grad

Dragiša Tanacković

A.D. "Vodovod i kanalizacija" Bijeljina

Dragoslav Kabić

“Vodovod” A.D. Prijedor

Sandro Zeničanin

KP “Vodovod” a.d. Gradiška

Aleksandar Zolak

"VODOVOD" A.D. Banja Luka

Mladen Šicar

KP "Vodovod i kanalizacija" a.d. Novi Grad

Marko Mihajlović

JP "RAD" Bratunac

Miodrag Batinić

”Vodovod” a.d. Trebinje

Jovan Tomić

AD "Vodovod i komunalije" Zvornik

Miloš Ilić

“VODOVOD” A.D. DOBOJ

Ljubiša Sibinčić

KP “Vodovod” a.d. Prnjavor
×