NIKOLE TESLE 53A, 71123 ISTOČNO NOVO SARAJEVO

info@vodovodirs.org

+387 57 343 191

+387 65 888 522

ПРЕУЗИМАЊЕ ДОKУМЕНАТА


ADOBE

Фајлови су у .пдф формату. 
Препоручујемо Вам, уколико већ немате инсталиран АДОБЕ АЦРОБАТ®, да га инсталирате са адресе www.adobe.com

СТАТУТ УДРУЖЕЊА – ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ

СТАТУТ УДРУЖЕЊА – ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ

ПОТВРДА О РЕГИСТРАЦИЈИ УДРУЖЕЊА “ВОДОВОДИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ”

ПОТВРДА О РЕГИСТРАЦИЈИ УДРУЖЕЊА “ВОДОВОДИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ”

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О УПИСУ У ЈЕДИНСТВЕНИ РЕГИСТАР УДРУЖЕЊА

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О УПИСУ У ЈЕДИНСТВЕНИ РЕГИСТАР УДРУЖЕЊА

ОДЛУКА О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ СТАТУТА УДРУЖЕЊА “ВОДОВОДИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ”

 ОДЛУКА О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ СТАТУТА УДРУЖЕЊА “ВОДОВОДИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ”

ОДЛУКА О ПРОМЈЕНИ СЈЕДИШТА УДРУЖЕЊА

ОДЛУКА О ПРОМЈЕНИ СЈЕДИШТА УДРУЖЕЊА

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О РАЗВРСТАВАЊУ ЈЕДИНИЦЕ РАЗВРСТАВАЊА ПО ДЈЕЛАТНОСТИ

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О РАЗВРСТАВАЊУ ЈЕДИНИЦЕ РАЗВРСТАВАЊА ПО ДЈЕЛАТНОСТИ

ПРОГРАМ РАДА ЗА 2008. ГОДИНУ

ПРОГРАМ РАДА ЗА 2008. ГОДИНУ

ОДЛУКА О ВИСИНИ ЧЛАНАРИНЕ

ОДЛУКА О ВИСИНИ ЧЛАНАРИНЕ

ЗАХТЈЕВ ЗА УВОЂЕЊЕ НУЛТЕ СТОПЕ ПОРЕЗА НА ДОДАНУ ВРИЈЕДНОСТ НА ПИТКУ ВОДУ

ЗАХТЈЕВ ЗА УВОЂЕЊЕ НУЛТЕ СТОПЕ ПОРЕЗА НА ДОДАНУ ВРИЈЕДНОСТ НА ПИТКУ ВОДУ

×